Vilniuje: +370 676 61110

jolita@100kelioniu.lt

Alytuje: +370 610 36530

info@etuna.lt

ATMINTINĖ KELEIVIUI

Svarbi informacija iki kelionės pradžios:

-prašome patikrinti, ar kelionės dokumentuose nurodyti vardai/pavardės/skrydžiai nurodyti teisingai,

-skrydžio išklotinėje nurodyti vietos išvykimo/atvykimo laikai,

-įsitikinkite, ar turite visus reikalingus kelionės dokumentus, ir patikrinkite jų galiojimo laiką.

El. bilieto išklotinėje pateiktų terminų žodynėlis:

TICKET – bilietas
BOOKING REF – užsakymo numeris
RESERVATION NUMBER – rezervacijos numeris
ARRIVE – atvykimo laikas
DEPART – išvykimo laikas
DURATION – skrydžio trukmė
EQUIPMENT – lėktuvo tipas
FROM – oro uostas, iš kurio išvykstama
TO – oro uostas, į kurį atvykstama

Būtini kelionės dokumentai:

Asmens piliečio pasas (galiojantis ne mažiau nei 6 mėn. po kelionės pabaigos).

Papildoma informacija keliaujantiems: http://keliauk.urm.lt/lt/

Rekomenduojame į oro uostą atvykti:
Skrydžiams Europoje -2 val. iki išvykimo, tarpkontinentiniams skrydžiams -3 val. iki išvykimo.

Oro transporto keleivių teisės ir bendros kompensavimo ir pagalbos taisyklės skrydžių atšaukimo ar atidėjimo atveju pagal ES reglamentą (ek) nr. 261/2004: Keleivių teisės reglamentuojamos 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju ir 1999 gegužės 28 d. Monrealio konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo nustatyta tvarka.

Reglamentas nr. 261/2004 nustato minimalias keleivių teises, kai:

A) juos be jų sutikimo atsisakoma vežti (kai keleivis turi patvirtintą rezervaciją ir atvyksta registruotis laiku);
B) jų skrydis atšaukiamas;
C) jų skrydis atidedamas (daugiau kaip 2 val.);

Reglamentas neapima tokių atvejų kaip bagažo vėlavimas ar dingimas, žalos dėl skrydžio vėlavimo atsiradimas. Šie atvejai reglamentuojami Monrealio konvencijos nuostatomis, remiantis kuriomis vežėjas atsako už žalą, atsiradusią dėl vėlavimo vežant oru keleivius, bagažą arba krovinius, nebent oro vežėjas įrodo, kad jis ir jo darbuotojai bei atstovai ėmėsi visų prieinamų protingų priemonių žalai išvengti, arba tai, kad jam ar jiems nebuvo įmanoma imtis šių priemonių. Reglamentas taikomas tiek vykdant reguliarius, tiek užsakomuosius skrydžius su sąlyga, kad keleivis turi patvirtintą atitinkamo skrydžio rezervavimą ir atvyksta registruotis laiku, t.y. oro vežėjo,  turizmo kelionių organizatoriaus arba įgaliotojo asmens rodytu laiku; arba, jei laikas nenurodytas, ne vėliau kaip likus 45 minutėms iki paskelbto išvykimo laiko.

Reglamentas netaikomas keleiviams, keliaujantiems nemokamai arba taikant mažesnį tarifą, kuriuo tiesiogiai ar netiesiogiai negali pasinaudoti visuomenė. Tačiau reglamentas taikomas keleiviams, turintiems bilietus, išduotus pagal keleivių lojalumo programą arba kitą oro vežėjo ar turizmo kelionių organizatoriaus komercinę programą.

Ką daryti, jei Jūsų bagažas vėluoja ar yra pripažintas dingusiu?

Vėluojant bagažui, keleivis turi nedelsti ir raštu informuoti oro vežėją apie bagažo vėlavimo faktą. Jei dėl bagažo vėlavimo keleivis patyrė žalą (turėjo įsigyti būtiniausių reikmenų), raštišką pretenziją oro vežėjui jis turėtų pateikti ne vėliau kaip per 21 d. nuo bagažo gavimo dienos.

Jei gautas bagažas yra sugadintas, keleivis raštišką pretenziją turėtų pareikšti ne vėliau kaip per 7 dienas.

Jei bagažas neatsiranda per 21 d. arba jis pripažįstamas dingusiu, arba yra sugadintas, raštiškas reikalavimas atlyginti žalą turėtų būti pateiktas kuo greičiau.

Aviakompanijai atsisakius patenkinti reikalavimą, keleivis turi teisę per 2 metus kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Aviakompanijos atsakomybės ribos dėl bagažo vėlavimo, sugadinimo ar dingimo neviršija 1131 specialiųjų skolinimosi teisių (apie 1320 EUR). Aviakompanija nėra atsakinga už žalą, atsiradusią dėl vėlavimo, jei įrodo, kad ji ir jos darbuotojai bei atstovai ėmėsi visų prieinamų protingų priemonių žalai išvengti arba tai, kad jiems nebuvo įmanoma tokių priemonių imtis.

Kokius būtiniausius reikmenis galima įsigyti dingus ar vėluojant bagažui? Kaip nustatoma dingusio bagažo vertė?

Dingus arba vėluojant bagažui keleivis turi teisę įsigyti būtiniausius reikmenis, be kurių jis negali apsieiti kelionės metu. Nėra konkretaus sąrašo daiktų, kuriuos keleivis gali įsigyti. Tai gali būti būtiniausi higienos reikmenys, vykstant į svarbų susitikimą, tarp būtiniausių daiktų gali būti ir kostiumas bei kt. Keleivis turėtų nepiktnaudžiauti savo teise įsigyti būtiniausius reikmenis, kadangi, siekdamas kompensacijos už patirtą žalą, Jis turės pagrįsti aviakompanijai įsigytų daiktų būtinumą. Siekiant kompensacijos už būtiniausių daiktų įsigijimą, būtina išsaugoti daiktų pirkimo dokumentus. Jei yra galimybė, keleivis taip pat turėtų išsaugoti bagaže vežamų daiktų pirkimo čekius. Taip aviakompanijai bus lengviau įvertinti atsiradusią žalą ir ją kompensuoti. Nesant galimybės nustatyti bagaže buvusių daiktų vertės, aviakompanijos savo taisyklėse yra numačiusios žalos kompensavimo galimybę pagal bagažo svorį, t.y. konkreti suma už kiekvieną bagažo kilogramą. Kiekvienoje aviakompanijoje ši suma yra skirtinga.

LINKIME MALONIOS KELIONĖS!