Vilniuje: +370 676 61110

jolita@100kelioniu.lt

Alytuje: +370 610 36530

info@etuna.lt

Kelionės draudimas

Keliaujant už Lietuvos ribų visada saugiau turėti kelionės draudimą. Niekada negalime būti tikri, ar kelionė praeis be nesklandumų, dėl kurių galime patirti nemažų nuostolių. Turint kelionės draudimą netikėtus nuostolius ar išlaidas patirtas kelionės metu, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų draudimo rizikų kompensuotų draudimo bendrovė, taip sumažindama Jūsų finansinius nuostolius.

SEESAM kelionės draudimas – patikima garantija, kad Tavo kelionė bus saugi ir be rūpesčių.

Kokias kelionės draudimo rūšis galima pasirinkti?
„Seesam“ kelionių draudimo paketas yra išties gausus – jį sudaro penki skirtingi draudimo produktai, iš kurių Jūs renkatės Jums reikalingus:

Medicininių išlaidų kelionėje draudimą (būtina draudimo rūšis);
Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų kelionės metu;
Kelionės išlaidų draudimą
Bagažo draudimą;
Asmens civilinės atsakomybės draudimą kelionės metu.

Kokius nuostolius atlygina?

Draudimo rūšis

Kokius nuostolius atlygina draudimas

Medicininių išlaidų kelionėje draudimas

Kelionės metu prasidėjusios ūmios ligos, sužalojimo dėl nelaimingo atsitikimo, šilumos ar saulės smūgio atveju Draudikas apmoka šias išlaidas: Transportavimą iki artimiausios gydymo įstaigos Gydytojo apžiūrą ir suteiktą pirmąją pagalbą Būtinus medicininius tyrimus diagnozei nustatyti Nelaimingo atsitikimo metu sugadintų akinių, klausos aparato, dantų protezo taisymą ar naujų įsigijimą (iki 175 EUR sumos) Nelaimingo atsitikimo metu sugadintų rūbų cheminį valymą ir taisymą, ar naujų įsigijimą (iki 100 EUR sumos) Telefoninius pokalbius, skambinant į gydymo įstaigą ir/ar draudimo bendrovę (iki 60 EUR sumos) Odontologo pagalbą ūmiam danties skausmui pašalinti (iki 175 EUR sumos) Gydytojo apžiūrą ir suteiktą pirmąją pagalbą dėl nėštumo komplikacijų (iki 250 EUR sumos) Gavus išankstinį rašytinį Draudiko sutikimą taip pat apmokamos išlaidos: Kompiuterinės tomografijos ir branduolinio magnetinio rezonanso tyrimai Chirurginė operacija Ligonio transportavimas į nuolatinės gyvenamosios vietos valstybę ir palyda Vieno apdrausto asmens artimo giminaičio kelionė pas Apdraustąjį ir gyvenimą užsienyje - Staigaus lėtinės ligos paūmėjimo atveju Draudikas apmoka neatidėliotinos medicininės pagalbos išlaidas šalinant stiprius skausmus ar gelbstint apdraustojo gyvybę (iki 2 000 EUR sumos Europoje ir iki 7 000 EUR sumos už Europos ribų) - Mirties dėl ūmios ligos ar kelionės metu įvykusio nelaimingo atsitikimo atveju apmokamos išlaidos už Apdraustojo palaikų pargabenimą į Lietuvos Respubliką arba laidojimo užsienyje išlaidos.

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų kelionės metu

Apdraudžiamos mirties, neįgalumo, traumos rizikos. - Mirties dėl nelaimingo atsitikimo atveju Apdraustojo teisėtiems paveldėtojams išmokama vienkartinė draudimo sumos dydžio išmoka. - Neįgalumo atveju draudimo išmoka mokama, kai Apdraustajam ne vėliau kaip per vienerius metus nuo nelaimingo atsitikimo dienos yra nustatomi draudimo taisyklių priede „Neįgalumas“ nurodyti kūno sužalojimai. - Traumos atveju draudimo išmoka yra mokama, kai Apdraustasis patiria kūno sužalojimus, nurodytus draudimo taisyklių priede „Traumos“, kaip kaulų lūžiai bei išnirimai, vidaus organų traumos, minkštųjų audinių pažeidimai, ūminiai apsinuodijimai, sužalojimai elektros srove, erkinis encefalitas, stabligė, gyvatės įkirtimas, gyvulių įkandimai, vabzdžių įgėlimai.

Kelionės išlaidų draudimas

Draudikas atlygina išlaidas, susijusias su nenumatytu kelionės atšaukimu ar nutrūkimu dėl Apdraustojo ar jo artimųjų, bendrakeleivio sunkios ligos ar mirties, netikėtos žalos apdraustojo turtui (jei žala viršija 5 000 EUR), kelionei būtinų dokumentų praradimo. Taip pat atlyginamos išlaidos siekiant patekti į numatytą kelionės tikslą, jei Apdraustasis vėluoja atvykti į kelionės pradžios vietą ar persėsti tarpiniame kelionės punkte dėl to, kad viešojo transporto priemonė, kuria Apdraustasis keliavo iki kelionės pradžios vietos ar iki tarpinio kelionės punkto, vėluoja dėl blogų oro sąlygų, stichinių nelaimių, techninio gedimo, nusikaltimo arba automobilis, kurio Apdraustasis keliavo iki kelionės pradžios vietos patenka į eismo įvykį.

Bagažo draudimas

Draudikas atlygina išlaidas tokiais atvejais: Vežėjui perduoto bagažo praradimas, sunaikinimas, sugadinimas Bagažo sugadinimas ar sunaikinimas dėl kelionės metu įvykusio kelių eismo įvykio Bagažo praradimas dėl vagystės su įsilaužimu ar apiplėšimo kelionės metu Vežėjui perduoto bagažo vėlavimas į galutinį kelionės tašką (kaip nurodyta kelionės biliete) daugiau kaip 6 val. Bagažo sugadinimo atveju apmokamos bagažo remonto išlaidos. Bagažo sunaikinimo ar praradimo atveju už naujus ( ne senesnius kaip 1 metų) daiktus atlyginama analogiško naujo daikto įsigijimo kaina. Draudimo išmoka už senesnius kaip 1 metų amžiaus daiktus apskaičiuojama atsižvelgiama į jų amžių ir nusidėvėjimą. Asmens dokumentų praradimo atveju Draudikas kompensuoja naujo dokumento išdavimo valstybės rinkliavą. Bagažo vėlavimo atveju atlyginamos būtinų daiktų, be kurių Apdraustasis negali apseiti kelionės metu (rūbai, higienos reikmenys ir pan.) įsigijimo išlaidos.

Asmens civilinės atsakomybės draudimas kelionės metu

Draudikas atlygina netyčia kelionės metu Apdraustojo padarytus nuostolius tretiesiems asmenims dėl kūno sužalojimo, neįgalumo, mirties sukėlimo ar turto sugadinimo.

SVARBU! Atsitikus įvykiui apie žalą ir patirtus nuostolius draudimo bendrovei „Seesam“ reikia pranešti raštu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po įvykio.

Svarbu! Jeigu ligos gydymo ar nelaimingo atsitikimo išlaidos viršija 350 EUR arba Jums taikoma hospitalizacija, privalote draudimo bendrovę apie tai informuoti per 24 val. Daugiau informacijos: skaitykite žemiau.

Taisyklės

Daugiau apie „Seesam“ Insurance AS Lietuvos filialas:
Lietuvoje draudimo paslaugos „Seesam“ vardu verslo ir privatiems klientams yra teikiamos nuo 1998 m. „Seesam“ Insurance AS akcininkė yra didžiausia Suomijos finansinių įmonių grupė „OP Financial group“. Remdamiesi įmonės savininkės iš Suomijos laiko patikrinta patirtimi ir žiniomis bei tinkamai įvertinę rizikas, galime Jums pasiūlyti kokybišką draudiminę apsaugą įvairiems gyvenimo ir verslo atvejams.

„Seesam“ Insurance AS Lietuvos filialo centrinė būstinė yra Vilniuje, o klientų aptarnavimo skyrius galite rasti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Mažeikiuose, Marijampolėje, Alytuje ir Jonavoje.