Vilniuje: +370 676 61110

jolita@100kelioniu.lt

Alytuje: +370 610 36530

info@etuna.lt

Autobusų bilietai

Parduodame autobusų bilietus tarptautiniais maršrutais. Atstovaujame didžiausiems tarptautiniams autobusų maršrutų vežėjams.

Taisyklės ir sąlygos (Ecolines vežėjo):

1. Taisyklėse naudojamos sąvokos
1.1. Išvykimo laikas – vietinis laikas nurodytas biliete yra anksčiausias įmanomas autobuso išvykimo laikas, kuris gali keistis į vėlesnį dėl nuo vežėjo nepriklausančių sąlygų.

1.2. Nukrypimas nuo judėjimo grafiko (vėlavimas) – vėlavimu laikomas viršytas 10 % numatytos kelionės laikas, bet ne mažiau nei viena valanda.

1.3. Nuolaida – kainos sumažinimas, taikomas tam tikroms keleivių kategorijoms, taip pat akcijų metu ir esant ypatingiems atvejams.

1.4. Bagažas – keleivio daiktai, pervežami autobuso bagažo skyriuje.

1.5. Bilietas – sutartis tarp keleivio ir vežėjo, suteikianti keleiviui teisę pasinaudoti kelione autobusu pagal biliete užregistruotus duomenis (keleivio vardą, pavardę; kelionės maršrutą; datą ir laiką).

1.6. Bilieto kaina – keleivio pervežimo į biliete nurodytą vietą kaina.

1.7. Kelionė – vykimas atitinkamu maršrutu viena kryptimi nuo pradinės iki galutinės stotelės (įskaitant autobusų pakeitimus/persėdimus).

1.8. ECOLINES įgaliotos atstovybės – ECOLINES įgaliotos firmos ir filialai, atstovaujantys vežėjui Latvijoje (Rygoje, Liepojoje ir Daugpilyje), Lietuvoje (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Marijampolėje), Estijoje (Taline), Rusijoje (Sankt Peterburge, Maskvoje, Pskove, Kaliningrade), Baltarusijoje (Minske). Visa kontaktinė informacija ecolines.net skiltyje kontaktai.

1.8.1. ECOLINES vežėjai – vežėjai, savo veikloje naudojantys prekinį ženklą ECOLINES, Latvijoje – SIA „Norma – A“; Rusijoje – OOO „Amron“; Estijoje – OU „Ecolines Estonia“; Lietuvoje – UAB „Transinesta“, Lenkijoje – „Ecolines Polska“, Bulgarijoje – Ecolines Bulgaria; Baltarusijoje – „Avtobus-Tur“, Ukrainoje – „Ukrainskije Linii“.

1.9. Vėlavimas – žr. Nukrypimas nuo judėjimo grafiko.

1.10. Tvarkaraštis – judėjimo grafikas, kuriame nurodyta laikų, vietų ir sustojimų seka visame maršrute, taip pat pervežimo vykdymo diena ir laikas.

1.11. Maršrutas – nustatytas autobuso judėjimo kelias tarp tam tikrų punktų.

1.12. Vežėjas – organizacija, juridinis asmuo, įsipareigojęs teikti pervežimo paslaugas pagal užsakymą, sutartį su keleiviu arba remiantis kitais teisiniais aktais.

1.13. Keleivis – fizinis asmuo, besinaudojantis transporto priemone kelionei ir bagažo pervežimui, taip pat kitomis vežėjo siūlomomis paslaugomis pagal sutartį (bilietu) arba remiantis kitais teisiniais aktais.

1.14. Atvykimo laikas – apytikslis atvykimo laikas į konkretų miestą. Atvykimo laikas apskaičiuotas remiantis būtinu laiku tam tikrų kelio atkarpų pravažiavimui, laikantis Kelių eismo taisyklių ir apsiribojant įvykiais keliuose ir kitomis aplinkybėmis. Nurodytas atvykimo laikas yra vietinis konkretaus regiono laikas. Atvykimo laikas gali keistis dėl nepriklausančių nuo vežėjo priežasčių, kurių numatyti nebuvo įmanoma.

1.15. Lojalumo programa Bonus – kaupiamoji Bonus taškų programa, suteikianti teisę gauti nemokamą kelionę ECOLINES autobusu.

1.16. Galiojantys kelionės dokumentai – suteikiantys teisę kirsti vidines ir išorines šalių sienas dokumentai, kurių galiojimas nėra pasibaigęs ir/ar nesibaigs numatytos kelionės metu. Išsamiau žr. 3.2.2 punktą.

1.17. Kelionė atvira data (Open date) – apmokėta keleivio kelionė, suteikianti teisę vykti biliete nurodytu maršrutu patogiu laiku su sąlyga, kad pasirinktą dieną yra konkretaus maršruto reisas ir autobuse yra laisvų vietų.

1.18. Rankinis bagažas – nedideli asmeninio naudojimosi daiktai, neviršijantys matmenų 45 cm х 35 cm х 20 cm ir 5kg svorio (viršutiniai drabužiai, moteriška rankinė, vandens butelis, skėtis, nešiojamasis kompiuteris ir t.t.). Rankinis bagažas dedamas po kojomis arba ant lentynos autobuso salone. Už rankinio bagažo buvimą ir saugojimą reiso, sustojimų ir pasienio punktų praėjimo metu atsakingas pats keleivis.

1.19. Persėdimas – autobusų keitimas vienos kelionės metu.

2. Taisyklių galiojimas
2.1. Šiomis taisyklėmis nustatomos keleivio ir vežėjo teisės, pareigos ir atsakomybė; taisyklės galioja kelionėse ECOLINES autobusais. Pirktiems akcijų metu bilietams gali būti taikomos specialiosios taisyklės, kurios nurodomos pirktame su akcija biliete, keleivis dėl šių taisyklių informuojamas atskira tvarka. Jei specialiosiose taisyklėse nurodyta kita tvarka, tada yra remiamasi ta tvarka.

2.2. Tuo atveju, jei Keleivių pervežimo taisyklės pasikeičia (ar pasikeičia tik kai kurie punktai), bilietams, pirktiems prieš taisyklių pasikeitimą galioja buvusios bilieto pirkimo metu taisyklės.

2.3. Ištrauka iš Keleivių pervežimo taisyklių prisegtame prie bilieto buklete yra tik informacinio pobūdžio. Jei iškilo ginčas tarp Keleivio ir Vežėjo dėl Keleivių pervežimo taisyklių taikymo, tokiu atveju reikia remtis Keleivių pervežimo taisyklių pilnu tekstu.

2.4. Jei kuris nors iš šių taisyklių punktų prieštarauja galiojantiems teisės aktams ir valstybės įstatymams, tokiu atveju reikia vadovautis pastaraisiais (teisės aktais ir valstybės įstatymais). Kiti Keleivių pervežimo taisyklių punktai lieka galiojantys.

3. Keleivio ir vežėjo teisės ir pareigos kelionės metu
3.1. Keleivis privalo saugoti bilietą iki kelionės pabaigos ir jį pateikti kontrolės tarnyboms pareikalavus.

3.2. Keleivis turi atvykti į biliete nurodytą autobuso išvykimo vietą ir užsiregistruoti pas stiuardesę ne vėliau nei 10 minučių iki biliete nurodyto autobuso išvykimo laiko. Išsamiau apie galiojančius kelionės dokumentus žr. 3.2.2 punktą.

3.2.1. Keleivis autobuso išvykimo aikštelėje registracijos metu privalo pateikti galiojančius kelionės dokumentus. Keleivis įspėtas, kad atsisakęs pateikti dokumentus arba neturėdamas kokių nors dokumentų gali būti neįleistas į autobusą – Vežėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį su Keleiviu. Jei autobuso ekipažas įtaria, kad dėl Keleivio kelionės dokumentų pasienio tarnybos užlaikys autobusą kertant pasienio punktus, Vežėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį su Keleiviu.

3.2.2. Galiojantys kelionės dokumentai – suteikiantys teisę kirsti vidines ir išorines šalių sienas dokumentai, kurių galiojimas nėra pasibaigęs ir/ar nesibaigs numatytos kelionės metu. Dokumentai yra: ES šalies piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė įvažiavimui ir/arba važiavimui ES, Šengeno arba kitų šalių į/iš/per šalies teritorijos (teritoriją), jei tos šalies įstatymai nenumato kitų kelionės dokumentų.

Pasas ir viza, įklijuota į šį pasą – įvažiavimui ir/arba važiavimui į/per šalies, kurioje pagal įstatymus taikomas vizų režimas, teritoriją; migracinė kortelė.
Vaiko pasas, vaiko kelionės dokumentai ir viza, įklijuota į šį pasą – įvažiavimui ir/arba važiavimui į/per šalies teritoriją, buvimui šalies teritorijoje, kurioje pagal įstatymus taikomas vizų režimas.
Kelionei su vaikais gali prireikti papildomų kelionės dokumentų, pavyzdžiui, gimimo liudijimo, notaro patvirtinto tėvų sutikimo, ištuokos liudijimo, teismo sprendimo ir t.t. Papildomų dokumentų turėjimas priklauso nuo šalies, į kurią ar iš kurios vyksta vaikas, įstatymų.
Diplomatinis pasas, tarnybinis pasas ir viza, jei to reikalauja šalies, į kurią ar per kurią vykstama, įstatymai.
Leidimas grįžti (Deportacijos (Repatriacijos) dokumentas) – išduotas tam tikros valstybės konsulato.
3.3. /Panaikintas 01.11.2012/

3.4.1. Autobuso į/iš tarpinių stotelių atvykimo ir išvykimo laiką galima pasitikslinti ECOLINES atstovybėse arba nusiuntus SMS pagal biliete esančią instrukciją.

3.4.2. Sustojimai kelionės metu vykdomi pagal tvarkaraštį ir įvertinus nenugalimos jėgos aplinkybes (žr. 7.8.1 punktą). Sustojimų trukmę skelbia vairuotojas arba stiuardesė. Praėjus paskelbtam laikui autobusas išvyksta, o pavėlavęs Keleivis likusią kelionės dalį tęsia savarankiškai, pinigai už kelionę ir su kelione susijusios išlaidos negrąžinami.

3.5. Nemokamai galima vežtis tris vienetus bagažo, kurio bendra apimtis neviršija 0,2 m3, o kiekvieno vieneto svoris neviršija 30 kg, ir rankinį bagažą, kuris turi būti autobuso salone pas keleivį.

3.6.1. Papildomas bagažas pervežamas tik jei bagažo skyriuje yra laisvos vietos ir tik už papildomą mokestį. Laisvos vietos bagažo skyriuje buvimą nusprendžia vairuotojas keleivių registracijos metu įvertinęs bendrą keleivių skaičių kelionės metu, pasiskirstymą kiekviename mieste ir kitus faktorius.

3.6.2. Vežėjas turi teisę atsisakyti pervežti papildomą bagažą. Jei tokiu atveju keleivis nusprendžia nepasinaudoti kelione, stiuardesė ant bilieto užrašo keleivio sprendimą ir priežastį, ir keleivis, primokėjęs 10 % bilieto kainos, turi teisę pakeisti vykimo datą. Ši paslauga teikiama tik įgaliotose ECOLINES atstovybėse. Tokių bilietų grąžinti ir atgauti sumokėtus pinigus negalima. Išsami informacija dėl bagažo pervežimo ir taikomas priemokas teikiama ECOLINES atstovybėse, autobusuose ir tinklalapyje www.ecolines.net.

3.7.1. Vežėjas atsakingas tik už bagažo vieneto, kurį priėmė iš Keleivio, buvimą bagažo skyriuje. Keleiviui išduodamas bagažo priėmimą įrodantis dokumentas – bagažo lipdukas. Tuo atveju, jei visas arba dalinis bagažas buvo pamestas, patirtas su bagažu susijęs nuostolis – Vežėjas atlygina tik atstatomąją vertę išskaičiavus natūralų nusidėvėjimą vykstant amortizacijai, jei vertė yra nurodyta ir įrodyta teisinę galią turinčiuose dokumentuose ir/arba kitais teisėtais metodais.

3.7.2. Vežėjas neprisiima atsakomybės dėl draudžiamų daiktų, kurie nurodyti 3.9.2 punkte, bagažo skyriuje pažeidimo. Taip pat Vežėjas neatsako už dūžtančius, greitai gendančius, netaisyklingai supakuotus, brangius ir vertingus (pinigus, dokumentus, elektronines, technines priemones ir t.t.) daiktus.

3.7.3. Vežėjas rekomenduoja vertingus daiktus apdrausti. Taip pat Vežėjas neatsako už nežymius ar paviršinius užregistruoto (atiduoto į bagažo skyrių) bagažo pažeidimus, už sulaužytus ratukus ir rankenėles, pamestus, nutrūkusius diržus ir smulkius pažeidimus (įpjovimus, įbrėžimus, įlinkimus ar dėmes), atsiradusius dėl natūralios amortizacijos ir nusidėvėjimo kelionės metu. Už rankinį bagažą atsako pats Keleivis.

3.8. Jei Keleivis į autobuso išvykimo aikštelę atvyksta nešvaria apranga, yra neblaivus (įskaitant ir alkoholio bei/ar narkotinių medžiagų vartojimo pasekmes) ar kitokiu būdu gali apriboti ar pakenkti kitų keleivių ir/arba ekipažo saugumui, sveikatai ar komfortui, Keleivis elgiasi neadekvačiai, agresyviai, įtartinai arba neturi valstybių pasienio kirtimui reikalingų dokumentų – visais išvardytais atvejais Vežėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį su Keleiviu, Keleivis į autobusą neįleidžiamas. Stiuardesė, vairuotojas ar kitas Vežėjo atstovas ant Keleivio bilieto užrašo sutarties nutraukimo priežastį, Keleivis gali kreiptis į ECOLINES atstovybę reikšdamas pretenzijas ir pateikdamas bilieto originalą, ir tik pateikus bilieto originalą konkretus atvejis bus nagrinėjamas.

3.9. Reiso metu keleiviams draudžiama:

3.9.1. Vežti gyvūnus ir paukščius.

3.9.2. Vežti žmogaus gyvybei ir sveikatai pavojingus medžiagas ir daiktus, o taip pat daiktus ir medžiagas, galinčius pakenkti kitų keleivių turtui.

3.9.3. Gerti alkoholinius gėrimus.

3.9.4. Rūkyti autobuso salone ir tualete.

3.9.5. Savo elgesiu trikdyti ekipažo darbą arba kelti nepatogumus kitiems keleiviams.

3.9.6. Užsikelti kojas ant sėdynių arba blokuoti praėjimą autobuse.

3.9.7. Gulėti ant sėdynių ar grindų autobuse.

3.9.8. Paties Keleivio saugumo sumetimais, taip pat norint išvengti nuostolių kitiems keleiviams bei transporto priemonei, autobuso judėjimo metu be svarbios priežasties nepatariama vaikščioti autobuso salone ir/ar stovėti praėjime.

3.10.1. Jei kelionės metu Keleiviui iškyla problemų su valstybinių institucijų atstovais arba jei Keleivis pažeidžia Keleivių pervežimo taisykles, autobuso ekipažas turi teisę savarankiškai išlaipinti Keleivį iš autobuso arba kreiptis į teisėsaugos atstovus ir veikti pagal jų nurodymus. Tokiu atveju pinigai už bilietą Keleiviui negrąžinami.

3.10.2. Jei Keleivis atvyksta Vežėjo transporto priemone į šalies, į kurią ar per kurią keliaujama, pasienio patikros punktą be dokumentų (paso ir/arba vizos, kitų dokumentų), leidžiančių kirsti šalies (ar kelių šalių) sieną, ir dėl to Vežėjas patyrė kokių nors nuostolių, tokiu atveju Keleivis privalo atlyginti Vežėjo patirtą žalą.

3.10.3. Keleivis privalo atsakingai elgtis su autobuso įranga ir jos negadinti. Keleivis yra materialiai atsakingas už jo sugadintą autobuse įrangą ir privalo Vežėjui kompensuoti žalą.

3.11. Išskirtinės taisyklės:

3.11.1. Keleiviai, sėdintys autobuso numeruotose vietose 1, 2, 3, 4 privalo prisisegti saugos diržus, jei jie yra įrengti.

3.11.2. Keleiviai jaunesni nei 14 metų negali sėdėti vietose, numeruotose 1, 2, 3, 4.

3.11.3. Vaikai iki 5 metų (imtinai) keliauti gali tik pilnamečio asmens lydimi.

3.11.4. Tarifo kategorija „Vaikai 6 – 12 metų“ taikoma vaikams nuo 6 iki 12 metų, vykstantiems kartu su vyresniu nei 14 metų asmeniu. Jei vaikas nuo 6 iki 12 metų amžiaus vyksta vienas, jam būtina įsigyti bilietą su tarifo kategorija „Asmenys 13 – 18 metų“.

3.11.5. Perkant kelias vietas vienam asmeniui, už kiekvieną papildomą vietą taikoma tarifo kategorija „Asmenys 60+, neįgalieji, papildoma vieta“. Kitos nuolaidos netaikomos.

3.11.6. Pačių keleivių saugumo sumetimais keleiviai su judėsenos sutrikimais ar negalia (sensorine, protine, fizine, psichine, laikina arba nuolatine negalia) leidžiami vykti tik su lydinčiu pilnamečiu asmeniu. Lydintis asmuo negali būti neįgalus.

3.11.7. Perkamo autobuse bilieto kaina gali skirtis nuo kainos agentūrose ar internete. Perkamiems autobusuose bilietams netaikomos akcijos ir nuolaidos, Bonus taškai už šiuos bilietus nėra priskaičiuojami.

4. Bilieto pirkimas ir grąžinimas, užregistruotų biliete duomenų keitimas
4.1.1. Vežėjas įsipareigoja Keleivį nuvežti į jo biliete nurodytą atvykimo vietą. Į bilieto kainą neįskaičiuotas sveikatos ir bagažo draudimas. Sveikatos ir bagažo draudimo polisą galima įsigyti savarankiškai draudimo kompanijoje.

4.1.2. Reiso metu Vežėjas gali teikti papildomas paslaugas, kurios gali skirtis priklausomai nuo maršruto krypties ir trukmės ir kurios į bilieto kainą neįskaičiuotos. Mokamos paslaugos – bufetas, telefonas, nemokamos – stiuardesės paslaugos, video, cheminis tualetas, kondicionierius, pledai, bevielis internetas (Wi-Fi), rozetės (220V), karštų gėrimų aparatas, individualus integruotas lietimui jautrus multimedinis ekranas (be ausinių) ir t.t.

4.1.3. Autobuso maršruto vykimo grafike nėra numatyta laiko Tax Free / Duty Free formalumams.

4.2.1. Visos vietos autobuse vienodai patogios. Vežėjas pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo keisti Keleivio vietą dėl autobuso pakeitimo, taip pat jei tai būtina dėl keleivių ir ekipažo saugumo ir/ar tinkamo pervežimo vykdymo.

4.2.2. Jei autobuse firmos-gamintojos yra sėdynėse įrengti saugos diržai, keleiviai privalo segėti saugos diržus visos kelionės metu.

4.3. Jei bilietas pirktas su nuolaida, Keleivis kelionės metu privalo turėti su savimi nuolaidą patvirtinantį dokumentą. Jei pasirinktam kelionės maršrutui yra taikomos nuolaidos tam tikroms amžiaus grupėms (vaikams, jaunimui, vyresniems nei 60 metų asmenims), nuolaidos taikomos atsižvelgiant į keleivio amžių pirmai (jei kelionė pirkta į abi puses – „pirmyn-atgal“) kelionei. Studentams nuolaidą patvirtinantis dokumentas yra ISIC (tarptautinis studento pažymėjimas). Jei nuolaidą patvirtinančio dokumento nėra, Keleivis gali važiuoti tik sumokėjęs priemoką iki standartinės (be nuolaidų) bilieto kainos.

4.4. Jei užregistruoti biliete duomenys nesutampa su reiso duomenimis (maršrutas, galutinė stotelė, kryptis ir/ar tarifo kategorija) arba su pateiktų Keleivio dokumentų duomenimis, Keleivis neturi teisės pasinaudoti kelione. Keleivis gali vykti tik sumokėjęs priemoką už duomenų pakeitimą.

4.5. Iki kelionės pradžios (iki pirmos kelionės pradžios, turint bilietą į abi puses) galima pakeisti Keleivio vardą ir/arba pavardę nekeičiant kitų reiso duomenų (maršruto, galutinės stotelės, krypties ir tarifo kategorijos) tik sumokėjus priemoką, kuri lygi 10 % bilieto kainos. Šią paslaugą teikia tik ECOLINES atstovybės arba autobuso stiuardesė. Pirktuose už Bonus taškus bilietuose (sumokėta Bonus taškais 100% arba 50%) pakeisti vardo ir pavardės negalima.

4.6. Kelionėms ECOLINES vežėjų autobusais (išskyrus „Ukrainskie Linii“ vežėją) iki pirmos kelionės pradžios ir nekeičiant maršruto biliete galima pakeisti išvykimo/atvykimo miestą. Šią paslaugą teikia tik įgaliotos ECOLINES atstovybės (išskyrus Ukrainos). Jeigu naujas bilietas yra brangesnis, Keleivis turi sumokėti kainų skirtumą. Jeigu Keleivio pageidaujamo naujo bilieto kaina yra žemesnė, nei nurodyta pradiniame biliete, kainų skirtumas Keleiviui negrąžinamas.

4.7. Pamesti bilietai atstatomi agentūroje, kurioje buvo įsigyti, vadovaujantis agentūros taisyklėmis. Bilietai su atvira data (Open Date) neatstatomi. Atstatyto bilieto negalima grąžinti ir gauti kompensaciją už nepanaudotą kelionę, taip pat negalima keisti išvykimo datos.

4.8. Jei Keleivis žino bilieto numerį ir apsaugos kodą, bilietą galima nemokamai atsispausdinti ECOLINES tinklalapyje www.ecolines.net. Jei keleivis tokios galimybės neturi, bilietą kelionei ECOLINES vežėjų autobusais (išskyrus „Ukrainskie Linii“ vežėją) galima gauti iš stiuardesės, vairuotojo ar kito vežėjo atstovo, taip pat ECOLINES atstovybėse (išskyrus Ukrainos).

4.9. Keisti kelionės datą galima likus ne mažiau nei 24 valandoms iki biliete nurodyto išvykimo laiko. Išvykimo datą galima pakeisti bet kurioje parduodančioje ECOLINES bilietus agentūroje ir tinklalapyje www.ecolines.net. ECOLINES atstovybėse ši paslauga teikiama nemokamai, kitose agentūrose gali būti taikomas mokestis vadovaujantis tos agentūros taisyklėmis. Keičiant kelionės datą telefonu pretenzijos dėl galimų bilieto registracijos klaidų nepriimamos.

4.10. Bilietas atvira data (Open Date)

4.10.1. Kelionė atvira data (Open date) galima tik įsigijus bilietą standartine kaina su keleiviui pagal amžių priklausančia tarifo kategorija. Bilietas su atvira kelionės data (Open date) galioja 1,5 metų nuo bilieto įsigijimo dienos. Tokio bilieto galiojimas parašytas ant paties bilieto. Bilietą su fiksuota kelionės data pakeisti į bilietą su atvira (Open date) galima tik ECOLINES agentūrose ar įgaliotose atstovybėse.

4.10.2. Open date bilietą pakeisti į bilietą su fiksuota data galima likus daugiau nei 24 valandoms iki nurodyto biliete išvykimo bet kurioje agentūroje, parduodančioje bilietus į ECOLINES autobusus arba tinklalapyje www.ecolines.net. Keleiviai, turintys neregistruotus bilietus Open date gali vykti vežėjo ECOLINES autobusais (išskyrus vežėją „Ukrainskije Linii“) tik jei yra laisvų vietų autobuse. Galima ir Open date bilieto registracija telefonu +37167274444, tačiau pretenzijos dėl klaidų registravimo metu nepriimamos.

4.11. Pirktiems akcijų metų ir/ar su nuolaidomis bilietams gali būti taikomi vykimo laikotarpio, datos keitimo, kelionės atsisakymo apribojimai. Šie apribojimai nurodyti akcijų ar nuolaidų sąlygose ir biliete. Nuolaidos ir akcijos gali galioti tik vykstant į tam tikras šalis arba mokant tik tam tikra valiuta.

5. Kelionės atsisakymas
5.1. Atsisakyti kelionės (atlikti tam tikrus formalumus) būtina ne vėliau nei likus 1 valandai iki biliete nurodyto autobuso išvykimo. Kompensacija išmokama tik laiku atsisakius kelionės. Keleivis, įsigijęs bilietą į abi puses (pirmyn – atgal), turi teisę grąžinti visą bilietą arba tik atgalinę kelionę. Atsisakyti tik pirmos kelionės neįmanoma. Apmokėtų Bonus taškais (50% arba 100%) bilietų grąžinti negalima, taškai už nepanaudotą kelionę negrąžinami.

5.2. Kelionės atsisakyti galima:

5.2.1. Agentūroje, kurioje buvo pirktas bilietas.

5.2.2. Jei keleivis negali atvykti į autobuso išvykimo vietą ar agentūrą, kurioje buvo pirktas bilietas, atsisakyti kelionės galima ECOLINES atstovybėse.

5.2.3. Likus ne mažiau nei 1,5 valandos iki biliete nurodyto autobuso išvykimo tinklalapyje www.ecolines.net skyriuje „Anuliuoti bilietą“. Tik gautas patvirtinimas apie atliktą operaciją laikomas sėkmingu kelionės atsisakymu.

5.2.4. Likus ne mažiau nei 1,5 valandos iki biliete nurodyto autobuso išvykimo išsiųsti trumpąją žinutę (sms) vadovaujantis instrukcija biliete. Tik gautas patvirtinimas telefonu (sms) apie atliktą operaciją laikomas sėkmingu kelionės atsisakymu.

5.3. Kompensacija už nepanaudotą kelionę išmokama:

5.3.1. Agentūroje, kurioje pirktas bilietas, pateikus bilietą su laiku įformintu kelionės atsisakymu, kasos čekį ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

5.3.2. Kompensacija išmokama per 6 mėnesius nuo atsisakymo įforminimo dienos.

5.3.3. Jei bilietas įsigytas internetu, per 15 darbo dienų kompensacija pervedama į banko sąskaitą, iš kurios buvo sumokėta už bilietą. Dėl valstybinių švenčių – nuo Vežėjo nepriklausančių sąlygų – kompensacijos grąžinimo terminas gali būti pratęstas.

5.3.4. Jei bilietas pirktas už specialiuosius „Jandex-pinigus“ (Яндех-деньги), kompensacija grąžinama per 15 darbo dienų nuo kliento administratoriui pateikto prašymo. Dėl valstybinių švenčių – nuo Vežėjo nepriklausančių sąlygų – kompensacijos grąžinimo terminas gali būti pratęstas.

5.3.5. Kompensacija už bilietą, kuris buvo pirktas internetu per sistemas WEB PAY ar Easy Pay apmokant Baltarusijos rubliais, taip pat jei už bilietą buvo mokėta per elektroninių pinigų sistemą belgi/ АИС Расчет, išmokama ECOLINES Baltarusija biure, įsikūrusiame adresu Bobruiskaja g. 21 – 3, Minskas pateikus pasą.

6. Kompensacija už nepanaudotą bilietą
6.1. Kelionės atsisakius likus daugiau nei 24 valandoms iki biliete nurodyto autobuso išvykimo grąžinama 80% kelionės vertės.

6.2. Kelionės atsisakius likus 24 valandoms, bet ne mažiau nei 1 valandai iki biliete nurodyto autobuso išvykimo grąžinama 50% kelionės vertės.

6.3. Kelionės atsisakius vėliau nei likus 1 valandai iki biliete nurodyto autobuso išvykimo ir po autobuso išvykimo pinigai už nepanaudotą kelionę negrąžinami.

6.4. Jei dėl Vežėjo kaltės autobuso išvykimo laikas vėlesnis, nei nurodytas biliete, keleivis turi teisę atsisakyti kelionės ir pateikęs bilietą su įformintu atsisakymu gali gauti kompensaciją, kuri lygi 100% kelionės vertės.

6.5. Jei dėl Vežėjo kaltės reisas atidėtas, Keleiviui grąžinama 100% kelionės vertės ir kompensuojamos tiesioginės išlaidos už kelionę iki autobuso išvykimo vietos pateikus išlaidas patvirtinančius dokumentus.

6.6. Jei keleivis bilieto pirkimo metu atsisakė nurodyti telefono numerį arba nurodė neteisingą ar neveikiantį telefono numerį ir jei šiuo numeriu buvo neįmanoma susisiekti su keleiviu ar nusiųsti trumpąją žinutę (sms), kompanija – vežėja atsakomybės už keleivio neinformavimą dėl pasikeitimų ar reiso atšaukimo neprisiima, pretenzijos nebus priimamos.

7. Pretenzijų nagrinėjimo tvarka
7.1.1. Pretenzijos dėl nukrypimo nuo judėjimo grafiko nagrinėjamos ir kompensacijos išmokamos tik jeigu vėlavimas įvyko dėl vežėjo kaltės.

7.1.2. Keleivis yra atsakingas už savo asmens dokumentų bei kitų dokumentų, reikalingų valstybių, per kurias vykstama konkrečiu maršrutu, sienų kirtimui tinkamumą ir/ar netinkamumą. Jei keleiviui nėra leidžiama vykti arba keleivis išlaipinamas patikrinimo metu, pinigai už kelionę negrąžinami ir pretenzijos nepriimamos.

7.2.1. Keleivių skundai ir pretenzijos (su bilietų originalų kopijomis ir kitais skundo nagrinėjimui reikalingų dokumentų kopijomis) turi būti adresuoti Vežėjui per 30 kalendorinių dienų nuo kelionės pabaigos.

7.2.2. Vežėjo adresą galima sužinoti agentūroje, kurioje pirktas bilietas arba Vežėjų tinklalapyje www.ecolines.net. Už kelionės kokybę atsako firma – vežėja.

7.2.3. Skundus dėl kelionių ECOLINES vežėjų autobusais (išskyrus vežėją „Ukrainskije Linii“) galima parašyti bet kurioje ECOLINES atstovybėje arba kreiptis į ECOLINES biurą adresu A. Čaka gatvė 45, Ryga arba siųsti elektroniniu paštu help@ecolines.lv.

7.2.4. Skundus priimanti ir perduodanti juos Vežėjui atstovybė nėra atsakinga už Vežėjo veiksmus nagrinėjant skundus ir atsakymų turinį.

7.2.5. Vežėjas išnagrinėja skundą per 30 kalendorinių dienų tik gavęs visus reikalingus skundo nagrinėjimui dokumentus. Jei skundas ir/arba kiti keleivio pateikti dokumentai nėra parašyti vežėjui suprantama valstybine kalba, tokiu atveju skundo nagrinėjimas gali užsitęsti dėl paties skundo ir/ar kitų dokumentų vertimo, bet ne mažiau nei 10 darbo dienų.

7.2.6. Vežėjas pasilieka teisę į Keleivio pareiškimus, pasiūlymus ir asmeninius klausimus atsakyti žodžiu. 7.3. Jei dėl Vežėjo kaltės autobuso išvykimo laikas vėlesnis, nei nurodytas biliete, tačiau Keleivis nusprendžia pasinaudoti kelione, pretenzijos ir skundai dėl vėlesnio išvykimo ir atvykimo nepriimami. Jei Keleivis nusprendžia kelionės atsisakyti, būtina vadovautis punktu 6.4.

7.3.1. Jei reisas atšaukiamas dėl Vežėjo kaltės, tačiau Keleivis sutinka pakeisti išvykimo datą ir vykti vėliau, skundai dėl kompensacijų už papildomas išlaidas nepriimami.

7.4. Priverstiniai sustojimai dėl techninių priežasčių reiso metu:

7.4.1. Jei reisas nutrauktas dėl Vežėjo kaltės ir Vežėjas negali persodinti Keleivio į kitą paties Vežėjo autobusą, Keleiviui (jeigu jis atsisakė tęsti kelionę) už nenuvažiuotą atkarpą išmokama kompensacija. Taip pat Vežėjas kompensuoja išlaidas kitam autobuso bilietui (arba traukinio bilietui, jei konkrečiu maršrutu nevažiuoja autobusai), kurio maršrutas atitinka Vežėjo biliete nurodytą maršrutą.

7.4.2. Leistinas autobuso vėlavimas dėl Vežėjo kaltės sudaro 10% kelionei numatyto laiko. Jei autobuso vėlavimas dėl Vežėjo kaltės viršija leistiną, Vežėjas keleiviui išmoka kompensaciją už papildomą kelyje praleistą laiką.

7.5. Keleivis prieš įsigydamas bilietą privalo išsiaiškinti visą jam reikalingą ir jį dominančią informaciją, taip pat informaciją dėl reiso vykdymo, tikslų maršrutą, autobuse teikiamas paslaugas, valstybių pasienių punktų praėjimui reikalingų dokumentų ir t.t. Tokią informaciją žodžiu arba raštu gali suteikti klientų aptarnavimo specialistas įgaliotose ECOLINES atstovybėse.

7.6. Įsigijęs bilietą Keleivis privalo nedelsdamas patikrinti duomenų teisingumą biliete. Pretenzijos dėl neteisingų duomenų biliete priimamos tik bilieto pirkimo dieną. Vėliau duomenis galima pakeisti pagal taisyklių 4.5 ir 4.6 punktuose numatytas sąlygas.

7.7. Dėl nenumatytų aplinkybių vežėjas turi teisę pakeisti ar atšaukti reisus informuodamas keleivius bilieto pirkimo metu nurodytu telefonu (jei bilietas pirktas internetu – el. paštu ir/arba telefonu).

7.8. Vežėjas neatsako:

7.8.1. Už nukrypimus nuo judėjimo grafiko, ne laiku atvykusią transporto priemonę, jei tai įvyko dėl nepriklausančių nuo Vežėjo priežasčių – nenugalimos jėgos (nepalankių oro sąlygų, transporto spūsčių, valstybinių institucijų atstovų veiklos ir t.t., taip pat ir pačių keleivių veiklos, turinčios įtakos Vežėjo pareigų vykdymui) arba kitų aplinkybių (techninių autobuso nesklandumų pakeliui į atvykimo vietą), kurių Vežėjas, nors ir imdamasis tam tikrų veiksmų negalėjo numatyti ir pašalinti.

7.8.2. Už Keleivio patirtus nuostolius, kilusius dėl autobuso nukrypimo nuo judėjimo grafiko (išskyrus kompanijos – vežėjo aplaidumo ar tyčinio įsipareigojimų nevykdymo atvejus).

7.8.3. Už nepavykusius persėdimus į kitas transporto priemones dėl autobuso nukrypimo nuo judėjimo grafiko (išskyrus nurodytus ECOLINES bilietuose persėdimus). Jei Keleivis nespėja į garantuotą persėdimą, kuris nurodytas biliete, ECOLINES pasirūpina alternatyviu transportu.

7.8.4. Už Keleivio patirtus nuostolius, kurie susiję su fizinių asmenų (kitų keleivių, eismo dalyvių ar autobuso ekipažo) nusikalstama veikla.

7.8.5. Keleiviui iškilus problemoms su valstybinių institucijų atstovais dėl Keleivio asmens dokumentų (paso, vizos, draudimo ir kt.) ir/ar dėl Keleiviui priklausančio bagažo turinio.

7.8.6. Už autobuso salone paliktus ar pamirštus daiktus. Autobuso salone rasti daiktai saugojami reisą vykdžiusio Vežėjo biure. Rastuose daiktuose esantys greitai gendantys maisto produktai sunaikinami iš karto. Jei per 1 mėnesį savininkas daiktų neatsiima, daiktus Vežėjas panaudoja savo nuožiūra. Už daugiau nei 3 dienų paliktų daiktų saugojimą savininkui taikomas 50 eurų mokestis.

8. Specialios sąlygos
8.1. Bet kurie šių taisyklių punktai be išankstinio perspėjimo gali būti paskelbti laikinai negaliojančiais. Laikiną bet kurių taisyklių punktų negaliojimą pažymi užrašas ant bilieto.

8.2. Keleivis, turintis bilietą su 8.1 punkte aprašytu užrašu negali vadovautis iki specialiųjų sąlygų įvedimo galiojusiu šių taisyklių punktu. Skundai dėl tokių bilietų nenagrinėjami.

8.3. Keleivių įlaipinimas stotelėse Ryga/Airport (oro uostas), Ryga (Juglas g.), Ryga (Plavnieki-2), Salacgryva, Aizkrauklė, Valmiera, Jekabpilis, Tallinn (Vana-Pääsküla), Piarnu, Narva, Kohtla-Jarve, Panevėžys vykdomas TIK turint iš anksto įsigytą bilietą.

Bagažo pervežimo taisyklės:

1. Terminai, naudojami taisyklėse
1.1.Bagažas – keleivio daiktai, pervežami autobuso bagažo skyriuje.

1.2.Rankinis bagažas – nedideli asmeninio naudojimosi daiktai, neviršijantys matmenų 45 cm х 35 cm х 20 cm ir 5kg svorio (viršutiniai drabužiai, moteriška rankinė, vandens butelis, skėtis, nešiojamasis kompiuteris ir t.t.).

2. Bendros taisyklės
2.1. Pervežant bagažą autobuso bagažo skyriuje Vežėjas prisiima atsakomybę tik už bagažo buvimą, tačiau negarantuoja jo sveikumo ir tinkamumo naudoti išsaugojimo. Vežėjas neprisiima atsakomybės už nežymius ar paviršinius bagažo pažeidimus, už sulaužytus ratukus, rankenas, pamestus/nutrūkusius diržus ir kitus nežymius bagažo pažeidimus (įpjovimus, įbrėžimus, įlinkimus ar dėmes), atsiradusius dėl natūralios amortizacijos ir nusidėvėjimo kelionės metu. Už rankinį bagažą atsako pats Keleivis.

2.2. Apmokant už papildomą bagažą, Keleiviui išduodamas apmokėjimo kvitas, pagal kurį Keleivis gali gauti griežtos atskaitomybės kvitą ir kasos čekį ECOLINES atstovybėse. Vežti papildomą bagažą be apmokėjimą patvirtinančio kvito – draudžiama.

2.3. Ant kiekvieno vežamo bagažo vieneto priklijuojamas lipdukas su numeriu, atitinkamas lipdukas su tuo pačiu numeriu priklijuojamas ant keleivio bilieto arba ant bilieto dublikato.

2.4. Atiduodamas bagažą į bagažo skyrių keleivis turi įvertinti, kad viso reiso metu prieiga prie asmeninių daiktų bagažo skyriuje bus negalima.

2.5. Bagažas atiduodamas keleiviui tik pateikus atitinkamą bagažo lipduką su bagažo numeriu.

2.6. Vežėjas rekomenduoja prieš kelionę savo bagažą apdrausti.

2.7. Už rankinio bagažo buvimą ir saugojimą reiso, sustojimų ir pasienio punktų praėjimo metu atsakingas pats Keleivis.

2.8. Vežėjas saugumo sumetimais turi teisę paprašyti Keleivio parodyti bagažo turinį. Jei Keleivis atsisako, Vežėjas turi teisę neleisti Keleiviui vykti.

2.9. Bagažas be keleivio nepervežamas.

3. Nemokamas bagažo pervežimas
3.1. Nemokamai leidžiama vežti:

3.1.1. Rankinį bagažą, kuris turi būti autobuso salone pas keleivį. Rankinis bagažas dedamas po kojomis arba ant lentynos autobuso salone. Rankinį bagažą dėti autobuso salono praėjime draudžiama.

3.1.2. Iki 3 (trijų) vienetų bagažo, kurių bendras tūris neviršija 0,2 m3 ir kiekvieno vieneto svoris neviršija 30 kg. Tūris apskaičiuojamas taip:

3.1.2.1. vienas bagažo vienetas: matmenys neturi viršyti 50*50*80 cm.

3.1.2.2. du bagažo vienetai: kiekvieno vieneto matmenys neturi viršyti 40*50*50 cm.

3.1.2.3 trys bagažo vienetai: kiekvieno vieneto matmenys neturi viršyti 20*55*60 cm.

3.1.3. Keleiviams – vaikams: vaikišką vežimėlį (tik sulankstytą), nevežant kito bagažo.

3.1.4. Keleiviams – neįgaliesiems: neįgaliojo vežimėlį (tik sulankstytą).

4. Bagažas, už kurį reikia primokėti
4.1.Papildomas bagažas pervežamas tik jei bagažo skyriuje yra laisvos vietos ir tik už papildomą mokestį. Laisvos vietos bagažo skyriuje buvimą nusprendžia vairuotojas keleivių registracijos metu įvertinęs bendrą keleivių skaičių kelionės metu, pasiskirstymą kiekviename mieste ir kitus faktorius.

4.1.1. Vežėjas turi teisę atsisakyti pervežti papildomą bagažą. Jei tokiu atveju keleivis nusprendžia nepasinaudoti kelione, stiuardesė ant bilieto užrašo keleivio sprendimą ir priežastį, ir keleivis, primokėjęs 10 % bilieto kainos, turi teisę pakeisti vykimo datą. Ši paslauga teikiama tik įgaliotose ECOLINES atstovybėse. Tokių bilietų grąžinti ir atgauti sumokėtus pinigus negalima.

4.2.Už kiekvieną papildomą bagažo vienetą imamas mokestis 10 EUR (iki 30 kg/iki 0,2 m3); 20 EUR (nuo 30 kg iki 50 kg/iki 0,3 m3). Mokant kita valiuta mokestis apskaičiuojamas pagal tą dieną galiojantį banko valiutos kursą EUR.

4.3.Jei bagažo matmenys viršija 3.1.2. punkte nurodytus, Keleivis primoka 10 EUR už kiekvieną pervežamo bagažo vienetą, kurio matmenys viršija nustatytus.

5. Ypatingo bagažo pervežimas
5.1.Sportinis inventorius

Kiekviename reise yra pervežamas ribotas sportinio inventoriaus rinkinių skaičius, todėl keleiviai, ketinantys vežtis sportinį inventorių, turi apie tai pranešti iš anksto.

5.1.1.Dviračiai

5.1.1.1.Dviračiai (sulankstyti ir supakuoti) pervežami tik vykstant maršrutais Ryga-Talinas, Ryga – Tartu, Ryga – Vilnius, Ryga – Kaliningradas, Ryga – Minskas, Ryga – Marijampolė, Liepoja – Marijampolė, Kaliningradas – Varšuva, Kaliningradas – Gdynė, Talinas – Sankt Peterburgas. Paslauga kainuoja 20 EUR. Susimokėti už paslaugą galima iš anksto ECOLINES atstovybėje.

5.1.1.2.Dviračiai pervežimui kitais maršrutais priimami tik gavus raštišką Vežėjo leidimą ir už sutartinę kainą.

5.1.2.Kitas sporto inventorius

Sporto inventorius pervežamas autobuso bagažo skyriuje tik su raštišku Vežėjo leidimu už sutartinę kainą.

Didžiausi leidžiami išorės matmenys neturi viršyti 1,80 m.

5.2.Muzikos instrumentai

5.2.1.Muzikos instrumentai, viršijantys rankinio bagažo išmatavimus, pervežami tik su raštišku Vežėjo sutikimu. Jei pagal išmatavimus muzikos instrumentas telpa autobuso salone (gitara, violončelė ir t.t.), tokiu atveju Keleivis privalo išsipirkti šalia esančią vietą. Jei Keleivis nusprendžia muzikos instrumentą atiduoti į bagažo skyrių (mokestis pagal punktą 4.2), tokiu atveju pats Keleivis atsako už instrumento tinkamumo naudoti ir sveikumo išsaugojimą.

6. Teisė atsisakyti pervežti
6.1.Vežėjas nepriima pervežimui bagažo skyriuje stambių gabaritų krovinių: statybinių medžiagų, automobilių detalių, baldų ar jų dalių, buitinės ir elektroninės technikos, įskaitant ir bet kokios rūšies šaldytuvus, skalbimo mašinas ir indaploves, elektrines ir dujines virykles, televizorius, vaizdo ir muzikos prietaisus ir t.t.

6.2.Vežėjas turi teisę atsisakyti pervežti bagažą, jeigu:

6.2.1.Bagažo turinys, struktūra, forma ar kvapas gali pakenkti, ištepti kitų keleivių bagažą, autobuso saloną ar bagažo skyrių, arba trukdo keleiviams ar autobuso ekipažui.

6.2.2.Autobuso ekipažui kilo įtarimų, kad dėl bagažo turinio galimas autobuso užlaikymas pasienio punktų praėjimo metu.
Papildoma informacija prie keleivių pervežimo taisyklių, kuri taikoma bilietams, įsigytiems internetu
1. Bilietams, kurie buvo nusipirkti internetu vėliau nei 2016 – 06 – 09, galioja bendros keleivių ir bagažo pervežimo taisyklės, jeigu tik jos neprieštarauja informacijai, pateiktai žemiau. Jei informacija keleivių pervežimo taisyklėse ir šiuose papildymuose skiriasi, tokiu atveju bilietams taikoma ši papildoma žemiau pateikta informacija.

2. Bilietams taikytinos šios tarifų kategorijos:

2.1. Suaugę (19 – 59 metai)

2.2. Vaikai (0 – 12 metų)

2.3. Jaunimas / ISIC (13 – 18 metų, ISIC)

2.4. Senjorai / Neįgalieji (vyresni nei 60 metų; keleiviai su neįgaliojo pažymėjimu).

3. Kompensacija už nepanaudotą bilietą (Keleivių pervežimo taisyklės, 6 skyrius)

3.1. Perkant bilietą (-us) kelionei į abi puses („pirmyn – atgal“) papildoma „nuolaida 2 kelionėms“ taikoma abiems kelionėms.

3.2. 3.2. Jei keleivis norės atsisakyti kurios nors kelionės, tokiu atveju jis neteks teisės gauti „nuolaidos 2 kelionėms“.  Tai reiškia, jog neatsisakyta kelionė biliete bus matoma su nuolaida, tačiau pinigų už atsisakytą kelionę bus grąžinta tiek, kiek liks atėmus „2 kelionių nuolaidą” ir pritaikius standartines bilietų atsisakymo sąlygas (Žiūrėti Keleivių pervežimo taisyklių 6 punktą).

3.3. Bilietams, kurie buvo įsigyti internetu iki 2016 – 06 – 09, taikomos šių papildymų punkte 3.2. įvardintos taisyklės, jei yra atsisakoma pirmos kelionės.

3.4. Keleivis privalo patikrinti duomenis biliete (-uose) iš karto nusipirkęs bilietą (-us). Jei iki kelionės pradžios liko daugiau nei 24 valandos, keleivis per 12 valandų nuo bilieto įsigijimo gali anuliuoti bilietą ir atgauti 100% mokėtos sumos. Pinigai į sąskaitą yra pervedami vadovaujantis bendromis keleivių pervežimo taisyklėmis (taisyklių punktais 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5).