Vilniuje: +370 676 61110

jolita@100kelioniu.lt

Alytuje: +370 610 36530

info@etuna.lt

Keliautojo atmintinė

Registracija į skrydį

Įprastai keleivių registracija į skrydį pradedama likus 2 valandoms iki numatyto išvykimo laiko. Registracija baigiama likus 30-45 minučių iki numatyto išvykimo laiko. Kiekvienu atveju keleivis privalo pasitikslinti baigiamos registracijos informaciją su skrydį vykdančiu oro vežėju.
Pasibaigus registravimo laikui, keleivis nebus priimtas į skrydį jokiomis aplinkybėmis. Transferiniams keleiviams numatytas minimalus 40 min. jungiamasis laikas į skrydžius.
Keleivis privalo turėti visus kelionei reikalingus dokumentus (pasą, vizą, jei reikalinga – iškvietimą ar/ir kt.). Informaciją apie įvažiavimo į kitas šalis sąlygas suteikia bilietų kasos, kelionių agentūros ir konsulatai. Dauguma pasaulio šalių reikalauja, kad įvažiuodamas keleivis turėtų tam tikrą pinigų sumą ir/ar bilietą kelionei tęsti arba bilietą skrydžiui atgal, todėl nepamirškite pasidomėti šiais reikalavimais.
Keliaujant lėktuvu būtina nepamiršti:

 • kelionės dokumentų,
 • paso,
 • vizos,
 • draudimo.

Patikrinimas prieš skrydį

Prieš skrydį visiems išvykstantiems keleiviams ir jų bagažui privalomai turi būti atliktos aviacijos saugumo tikrinimo procedūros, kurias vykdo oro uosto aviacijos saugumo darbuotojai. Tai daroma tam, kad į saugomas zonas ar į orlaivius nebūtų įnešti draudžiami ar pavojingi daiktai.
(draudžiamų daiktų sąrašas yra pateiktas 2008 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos Reglamente (EB) Nr. 820/2008).
Keleiviai, atsisakę asmens apžiūros ir daiktų patikrinimo, į orlaivį neįleidžiami. Aviacijos saugumo darbuotojai turi teisę sulaikyti ir perduoti teisėsaugos institucijoms keleivius, pažeidusius aviacijos saugumo reikalavimus.

Keliautojų teisės

Jeigu Jūsų skrydis yra atšaukiamas ar vėluoja, Jūs turite vartotojo teises, kurias pardavėjas turi gerbti.
Jei Jūsų skrydis atidėtas daugiau nei 2 valandas arba iš viso atšauktas, Jūs turite teisę gauti nemokamą maitinimą,
gėrimus ir apgyvendinimą bei galimybę susiekti su artimaisiais. Daugiau apie keleivių teises galite rasti čia: http://ecc.lt/

Vaiko išvykimas į užsienį

Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais reikia laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos. Nuo 2007 m. birželio 1 d. įsigaliojo nauja vaiko laikino išvykimo į užsienį tvarka. Vaikas, vykstantis į kelionę privalo turėti galiojantį pasą ir kitus dokumentus, reikalingus kelionei (bilietus, draudimo polisą).
Į Šengeno erdvei priklausančias valstybes nepilnametis gali išvykti vienas, t.y. nelydimas tėvų arba vieno iš tėvų. Jam būtina turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę.
Daugiau informacijos ieškokite internetinėje svetainėje www.pasienis.lt ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime „Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos patvirtinimo”.

Jeigu vaikas vyksta su vienu iš tėvų, antrojo tėvo rašytinio sutikimo nebereikia. Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo jis išvyksta, pavarde, Lietuvos pasieniečiams pasienio kontrolės punkte turi būti pateikiamas vaiko gimimo liudijimas (originalas arba notaro patvirtinta kopija).
Jeigu vaikas vyksta vienas ar su jį lydinčiu asmeniu į Šengeno erdvei nepriklausančias valstybes, Lietuvos pasienio kontrolės punkto pareigūnams nuo šiol turi būti pateikiamas bent vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo sutikimas) ir šio sutikimo kopija. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Vaikui išvykstant su jį lydinčiu asmeniu, sutikime turi būti nurodyti vaiką lydinčio asmens ir vaiko duomenys: vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, Lietuvos piliečio paso, asmens tapatybės kortelės, paso ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (numeris, kas ir kada išdavė), galiojimo laikas.
Vaikų grupėms vykstant į ekskursijas, turistines ar kitas keliones būtinas kelionės organizatoriaus parašu ir antspaudu patvirtintas raštas su išvykstančių vaikų ir jų lydinčių asmenų sąrašu bei šio rašto kopija. Sąraše privalo būti nurodyti išvykstančių vaikų ir juos lydinčių asmenų duomenys: vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, Lietuvos piliečio paso, asmens tapatybės kortelės, paso ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (numeris, kas ir kada išdavė), galiojimo laikas, taip pat kelionės organizatoriaus duomenys (pavadinimas, adresas, juridinio asmens kodas, telefonas, faksas, el. paštas).
Išvykstant vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), vaikų globos (rūpybos) institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki išvykimo, privalo raštu informuoti savivaldybės vaikų teisių apsaugos tarnybą (skyrių) apie laikiną vaiko išvykimą, nurodant kelionės tikslą, trukmę ir šalį, į kurią vaikas vyksta.
Nuo 2007 m. birželio 1 d. sutikimų vaikui laikinai išvykti į užsienio valstybes nebeišduoda Savivaldybės vaikų teisių apsaugos tarnybos skyriai. Atitinkamą dokumentą gali parašyti globėjas (rūpintojas), kurio parašas turės būti paliudytas notaro arba Lietuvos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno.
Daugiau informacijos apie vaikų išvykimo į užsienį sąlygas ieškokite internetinėje svetainėje www.pasienis.lt arba paskambinę Valstybės sienos apsaugos tarnybai.

Vaiko palyda

Iki 5 metų vaiką visuomet privalo lydėti suaugę asmenys. Tėvams pageidaujant, nuo 5 iki 12 metų vaikui gali būti skiriama aviakompanijos darbuotojų palydos paslauga. Vaikas viso skrydžio metu yra globojamas aviakompanijos darbuotojų, o atskridus į pasirinktos krypties oro uostą, palydimas iki jį pasitinkančių asmenų. Ši paslauga yra užsakoma prieš skrydį, užpildant ,,Vaiko be suaugusiųjų palydos“ anketą (4 egz.), kurioje pateikiami šie duomenys: vaiko asmens kodas, vardas, pavardė, asmenų atlydėjusių/pasitinkančių  į/iš oro uosto duomenys (vardas, pavardė, tikslus adresas bei telefono numeris). Vaikas nuo registracijos langelio yra palydimas iki lėktuvo, o lėktuvo palydovės, vaiką prižiūri viso skrydžio metu. Atskridus, paskirtas oro uosto darbuotojas palydi iki pasitinkančio asmens.

Skrydis nėštumo metu

„Small Planet Airlines“ skrydžiams nėščioji privalo turėti pažymą (anglų kalba), kurioje būtų nurodyta nėštumo trukmė ir leidimas skristi. Po 34 nėštumo savaitės, skraidyti – nepatariama.
„Air Baltic“ skrydžių metu nėra jokių apribojimų nėščiosioms iki 27 nėštumo savaitės. Nėščiosioms, kurioms yra nuo 28 iki 35 nėštumo savaičių, būtina turėti pažymą (anglų kalba), kurioje būtų nurodyta nėštumo trukmė ir leidimas skristi. Pažyma turi būti išduota ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki skrydžio. Draudžiama skristi po 36 nėštumo savaitės arba po 34 nėštumo savaitės, jeigu numatomas dvynukų gimdymas.
Po 36 nėštumo savaitės moterys „Small Planet Airlines“ ir “Air Baltic” lėktuvais nėra skraidinamos.
„Smartlynx“ skrydžių metu nėra jokių apribojimų nėščiosioms iki 28 nėštumo savaitės. Nėščiosioms, kurioms yra nuo 28 iki 32 nėštumo savaičių, būtina turėti pažymą (anglų kalba), kurioje būtų nurodyta nėštumo trukmė ir leidimas skristi. Vežėjas turi teisę atsisakyti vežti, jeigu moters nėštumas yra daugiau kaip 32 savaičių arba iki 32 savaičių, tačiau komplikuotas ar moterį, kuri pagimdė kūdikį likus mažiau kaip septynioms dienoms iki skrydžio.
Nei aviakompanijos „Small Planet Airlines“, “Air Baltic” ir “Smartlynx”, nei UAB „TEZ TOUR“ neprisiima jokios atsakomybės dėl motinos ar vaiko sveikatos sutrikimų.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pažymos apie nėštumą ypač griežtai tikrinamos Turkijoje.

Vizos

Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje http://www.urm.lt/index.php?-742724908 pateiktas sąrašas valstybių, į kurias vykstant Lietuvos piliečiams vizos nereikalingos. Ne Lietuvos Respublikos piliečiams migracijos tarnybų reikalavimai ir vizų išdavimo tvarka gali skirtis. Dėl visos reikalingos informacijos, būtina kreiptis į atitinkamos šalies diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas. Jeigu Lietuvoje gyvenantys asmenys kitos šalies vizos Lietuvoje įsigyti negali, jie turi kreiptis i artimiausia reikiamos šalies ambasadą.
Lietuvos piliečiams, vykstantiems turistiniais tikslais į Turkiją, viza nereikalinga, tačiau kaip turistai viešėti šioje šalyje gali ne ilgiau kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpį. Kitais tikslais į Turkiją vykstantiems asmenims reikalavimas turėti vizą išlieka (Turkijos vizas galima įsigyti vietos oro uoste).
Egipto vizą susimokama perkant kelionę agentūroje, viza išduodama TEZ TOUR atsovybėje Vilniaus oro uoste prieš išvykstant. SVARBU ŽINOTI: asmenys, vykstantys i Egiptą su diplomatiniu ar tarnybiniu pasu, vizą privalo gauti artimiausioje Egipto Arabų Respublikos Ambasadoje. Viza, į diplomatinį ir tarnybinį pasą Vilniaus oro uoste neklijuojama ir įsigyti vizą nuvykus į šalį galimybės nėra. Lietuvos Respublikos piliečiai tai padaryti gali Egipto Arabu Respublikos Ambasadoje Danijoje.
LR piliečiai (ir asmenys, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvoje), vykstantys į turistinę kelionę Tailande, privalo turėti šios šalies vizą. Rekomenduojama įforminti vizas iš anksto, iki išvykimo iš Lietuvos. Išsamią informaciją apie Tailando vizų forminimą rasite adresu www.teztour.lt/?lang=LTH&page=Pages/THAILAND/Visa.
Vykstant į Šengeno šalis galioja bevizio įvažiavimo režimas ir nėra pasienio kontrolės. Tačiau, judėjimo Šengeno erdvėje negalima tapatinti su judėjimu vienoje valstybėje narėje be kelionės dokumentų ar tapatybės kortelės. Nacionaliniuose teisės aktuose numatyta, kad kiekvienas keliaujantysis privalo su savimi turėti galiojantį pasą ar tapatybės kortelę. Nes Šengeno narių valstybių teisėsaugos institucijų pareigūnai turi teisę  patikrinti asmens tapatybę, vadovaudamiesi nacionaliniais teisės aktais. Daugiau informacijos galima rasti Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje: http://www.urm.lt/index.php?1639143581. Naujausią informaciją apie vizų išdavimo tvarką, kitus migracinius reikalavimus, vykstant į mūsų siūlomas šalis, galite sužinoti kelionių agentūrose ar atitinkamos šalies diplomatinėse atstovybėse. „Tez Tour“ neatsako už tai, kad neįsigijęs vizos turistas neišvyksta į kelionę, taip pat už pasienio bei migracijos tarnybų priimtus sprendimus turisto atžvilgiu.

Skiepai

Viena efektyviausių profilaktikos priemonių nuo užkrečiamųjų ligų – skiepai. Prieš vykdamas į kelionę, kiekvienas žmogus turėtų sužinoti apie užkrečiamųjų ligų riziką ir galimas profilaktikos priemones. Pasiskiepijus tik po tam tikro laiko susidaro pakankamas imunitetas. Šis laikotarpis priklauso: nuo kokios ligos skiepijama, kiek kartų reikia skiepyti, ar žmogus nuo šios ligos buvo skiepytas anksčiau. Todėl dėl skiepų į medikus reikia kreiptis likus 4-6 savaitėms iki kelionės. Skiepytis rekomenduojama atsižvelgiant į: kurią šalį keliaujama, kelionės trukmę, gyvenimo toje šalyje sąlygas, keliautojo amžių, sveikatos būklę, ankstesnius skiepijimus, skiepų kainą.
Daugiau informacijos apie skiepus galite rasti interneto svetainėje: http://www.saugikelione.lt

Draudimas

Prieš vykstant į kelionę, neprivaloma, bet rekomenduojama įsigyti medicininių išlaidų draudimą.
Rekomenduojame su draudimo sąlygomis   išsamiai susipažinti  dar prieš išvykstant į kelionę. Draudimo kompanijoje, kurios  draudimą įsigijote, sužinokite kur kreiptis įvykus draudiminiam įvykiui. Be to, mes rekomenduojame susipažinti ir su kitomis finansinių nuostolių draudimo rūšimis (neįvykusios kelionės draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, bagažo praradimo draudimas, paso draudimas ir pan.) bei jomis apsidrausti.

Skrydžio laikai

Prieš kiekvieną kelionę, būtinai pasitikslinkite skrydžio laikus. Vykdami iš Lietuvos, šią informaciją galite gauti Jums kelialapį pardavusioje kelioninių agentūroje arba interneto svetainėse, adresais http://www.vilnius-airport.lt/lt/, www.teztour.lt.
Pasitikslinti skrydžio laikus reikia ir grįžtant iš atostogų. Šią informaciją Jums suteiks „Tez Tour“ atstovas arba ją galite rasti prie viešbučio registratūros esančiame informaciniame stende ar informaciniame segtuve.
Kai kuriais atvejais, (dėl meteorologinių sąlygų, neleidžiančių vykdyti atitinkamo skrydžio, netikėtai atsiradusių skrydžių saugos trūkumų ir streikų, turinčių įtakos skrydį vykdančio oro vežėjo veiklos vykdymui ir pan.) net ir lėktuvo biliete nurodytas laikas gali būti pakeistas. Prašome sekti pakeitimus.
Paprastai keleiviai į oro uostą turi atvykti likus 2 valandoms iki skrydžio tam, kad spėtų laiku užsiregistruoti ir atlikti visus pasienio, muitinės kontrolės formalumus. Registracijos metu nurodomos sėdimos vietos lėktuve, todėl atvykusieji anksčiau gali pageidauti sėdėti kartu ar tam tikrose vietose.
„Tez Tour“ neatsako tuo atveju, jeigu klientas pavėluoja arba dėl savo kaltės neatvyksta į oro uostą

Bagažas

Kiekvienam keleiviui, vyresniam nei 2 metai, nemokamai leidžiama vežtis ne daugiau kaip 20 kg registruoto bagažo ir 5 kg rankinio bagažo. Skrydžiams į Bankoką kiekvienam keleiviui, vyresniam nei 2 metai, nemokamai leidžiama vežtis ne daugiau kaip 20 kg registruoto ir 5 kg rankinio bagažo. Bagažo viršsvoris ar papildomas bagažas gali būti vežami tik gavus išankstinį kelionių organizatoriaus patvirtinimą ir sumokėjus papildomą mokestį kelionių agentūroje arba mūsų atstovybėje Vilniaus oro uoste. Kūdikiui (keleiviui iki 2 metų amžiaus) priklauso 10 kg nemokamo registruojamo bagažo ir galima vežtis vežimėlį. Jeigu keli asmenys daiktus vežasi viename bagaže, vienas bagažas negali viršyti 32 kg. Skrydžiams į Austriją leistinas bagažo svoris nesumuojamas ir yra skaičiuojamas vienam žmogui.
Rekomenduojama keleiviams vežtis tik kelionei būtiniausius daiktus. Registruojamame bagaže neturėtų būti: dužių daiktų, gendančių produktų, pinigų, juvelyrinių dirbinių, vertybinių popierių, komercinių ir asmens dokumentų ir pan.
Į orlaivio saloną draudžiama įsinešti šaunamuosius ginklus, jų kopijas, durklus, peilius (tarp jų – ir suvenyrinius), manikiūro rinkinius, žirkles, kitus smailius ar aštriabriaunius ir pavojingus ar pavojingai atrodančius daiktus. Daugelį iš šių daiktų galima vežti orlaiviais kaip krovinį, jeigu jie įpakuoti pagal krovinių vežimo taisykles.
Atkreipiame dėmesį, jog nuo 2006 m. lapkričio 6 d. visuose ES ir Norvegijos, Islandijos bei Šveicarijos oro uostuose įsigaliojusias taisykles rankiniame bagaže leidžiama turėti tik nedidelius kiekius skysčių. Skysčiai turi būti atskiruose, ne didesniuose nei 100 mililitrų, induose. Šiuos indus turite įdėti į vieną permatomą ir užsegamą plastikinį, ne didesnį nei 1 litro, krepšelį; vienas krepšelis – vienam keleiviui. Daugiau informacijos galite rasti čia.
„Tez Tour“ neatsako už neregistruotą bagažą. Juo turi rūpintis pats keleivis.
Vežantis daugiau bagažo nei leidžiama, reikia papildomai mokėti už kiekvieną viršsvorio kilogramą. Mokestis už viršsvorio kilogramą priklauso nuo aviakompanijos taisyklių ir skrydžio trukmės. Galiojantys viršsvorio įkainiai >>
Jei kelionės metu bagažas dingsta arba sugadinamas, atskridus nedelsiant reikia apie tai pranešti oro uosto bagažo tvarkymo tarnybai ir informuoti „Tez Tour“ atstovą.

 

Sporto inventoriaus gabenimas

Sporto inventorius, kuriam galioja specialios gabenimo orlaiviu sąlygos:

 • banglentė
 • jėgos aitvaras
 • vandens slidės
 • nardymo įranga
 • dviratis
 • golfo reikmenys
 • meškerė

Norint gabenti aukščiau nurodytą inventorių, agentūros darbuotojas turi iš anksto informuoti „TEZ TOUR“ aviacijos skyrių el.paštu avia@teztour.lt apie norimų vežtis daiktų matmenis, kiekį ir gauti patvirtinimą. Visa gabenama įranga turi būti supakuota specialiuose maišuose kurių svoris neturi viršyti – 32 kg. Tuo atveju, jei į nardymo įrangos komplektą įeina deguonies balionai, jie privalo būti tušti ir tinkamai supakuoti. Viršijus 20 kg bagažo svorį, imamas mokestis už viršsvorį. Vieno papildomo kilogramo kaina – 21 litas (mokestis gali keistis).
Skrydžių į Austriją aviakompanijos „Air Baltic“ verslo klasės keleiviai ir BalticMiles VIP nariai gali nemokamai vežtis vieną slidinėjimo įrangos komplektą, kurį sudaro:
1) slidės, slidinėjimo batai ir slidinėjimo lazdos arba
2) snieglentininko batai ir snieglentė.
Ekonominės klasės keleiviams taikomas EUR 40 / LTL 140 mokestis skrydžiui į vieną pusę. Maksimalus leistinas svoris – 32 kg.

Skrydžių į Bankoką keleiviai gali gabenti sporto inventorių už papildomą EUR 95/ LTL 330 mokestį skrydžiui į vieną pusę. Tam būtina gauti išankstinį raštišką kelionių organizatoriaus sutikimą ir sumokėti papildomą mokestį kelionių agentūroje arba kelionių organizatoriaus atstovybėje Vilniaus oro uoste. Nesant sutikimo ir/ar apmokėjimo aviakompanija turi teisę atsiskyti vežti tokį bagažą.

Nei kelionių organizatorius, nei vežėjas neprisiima atsakomybės dėl valstybės (į kurią vykstama) oficialių institucijų ar tarnybų sprendimų ar veiksmų, susijusių su atitinkamos įrangos leidimu/neleidimu įvežti į šalį.

 

Ski-pack – Slidinėjimo paketas

Ski-pack – Slidinėjimo paketas – paslauga, į kurios kainą įskaičiuota slidžių/snieglentės komplekto nuoma: ECONOMY klasės slidės/snieglentė, lazdos (tik prie slidžių), batai bei Ski-pasas 6 dienoms!

Informacija dėl SKI-PACK paketo grąžinimo:
1.    Grąžinimas galimas tik tuo atveju, jei nėra galimybės pasinaudoti šia paslauga dėl traumos ar ligos. Privaloma pateikti medicinos pažymą.
2.    Grąžinimas galimas tik už nepanaudotą Ski-paso dienų skaičių. Grąžinimas atliekamas tik pateikus medicininę pažymą keltuvo kasose.
3.    Pinigai už slidinėjimo inventoriaus nuomą nėra grąžinami nepriklausomai nuo nepanaudoto SKI-PACK paketo dienų skaičiaus (galite draustis, draudimo teirautis slidinėjimo inventoriaus nuomos punkte).

 

Gyvūnų gabenimas

Norint pervežti gyvūnus turi būti užtikrintos tam tikros sąlygos:

 • gabenimui lėktuvu, priimami tik naminiai gyvūnai, kurių masė su specialia dėže ne didesnė kaip 8 kg dėžės matmenys turi būti ne didesni kaip 48cm x 32cm x 29 cm;
 • gyvūnai pervežami tik keleivių salone;
 • skrydžio metu draudžiama gyvūną išimti iš narvo;
 • gyvūno šeimininkas privalo užtikrinti, kad pervežami gyvūnai – šunys, katės, naminiai paukščiai ir kiti gyvūnėliai – būtų tinkamai patalpinti į specialius tokiam pervežimui skirtus narvus;
 • gyvūnai privalo turėti galiojančius sveikatos ir skiepų pažymėjimus, įvežimo į šalį leidimus ir kitus dokumentus, kurių reikalauja įvežimo ar tranzito šalys, bei be kurių gyvūnai nebus įleisti į atitinkamas šalis;
 • specialios dėžės konstrukcija privalo būti pakankamai tvirta, kad gyvūnas neturėtų galimybės pabėgti. Dėžėje privalo būti specialus nepralaidus skysčiams padėklas gyvūno šlapimo surinkimui. Dėžėje privalo būti tiek erdvės, kad gyvūnas be suvaržymų galėtų jos viduje judėti įvairiomis kryptimis. Jei dėžėje patalpinti keli gyvūnėliai, kiekvienas iš jų turi be suvaržymų judėti konteinerio viduje;
 • nei UAB „Tez Tour“, nei faktinis oro vežėjas neprisiima atsakomybės dėl valstybės (į kurią ir iš kurios vykstama) oficialių institucijų ar tarnybų sprendimų ar veiksmų, susijusių su naminio gyvūno įleidimu/neįleidimu į šalį;
 • Vilniaus oro uosto tarnybos, turi teisę savo nuožiūra neleisti registruoti bagažo (naminio gyvūno konteinerio), kaip leidžiamo įsinešti į orlaivio saloną;
 • gyvūno šeimininkas pats pasirūpina gabenimui reikalingu konteineriu. Išsinuomoti narvą oro uoste galimybės nėra;
 • gyvūno gabenimas apmokestinamas 155 Lt (45 EUR) mokesčiu į vieną arba į abi puses (kaina neskaldoma, mokestis gali keistis). Mokestis mokamas UAB „Tez Tour” atstovybėje oro uoste, prieš skrydį;
 • UAB „Tez Tour“ turi teisę atsisakyti gabenti naminį gyvūną be papildomų paaiškinimų.

Keleiviui pageidaujant gabenti naminį gyvūną, kelionių agentūros darbuotojai apie tai privalo informuoti „TEZ TOUR“ aviacijos skyrių, pateikiant gyvūno aprašymą bei nurodant keleivių, gabenančių gyvūną, vardus, pavardes, reiso numerius, išvykimo-grįžimo datas ir užsakymo numerį. Informacija organizatoriui turi būti pateikta ne vėliau kaip 48 val. iki skrydžio. Gyvūno gabenimas galimas tik gavus „TEZ TOUR“  raštišką atsakymą – patvirtinimą. Skrendant į/iš Bankoko gyvūnų gabenimas negalimas.
Keleiviai gabenantys gyvūną, prieš registruojantis į skrydį,  privalo pasirašyti „Gyvūnų gabenimo UAB „Tez Tour“ užsakomaisiais reisais taisykles“ ir sumokėti nustatytą mokestį („Tez Tour“ atstovybėje Vilniaus oro uoste).
Draudimai gyvūno ar augalo (jo dalies arba gaminio iš jo) įvežimui į Lietuvą ir Lietuvai tapus ES nare, pasikeitė Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklės, kuriomis reglamentuojamas gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų įvežimas į Lietuvos Respubliką bei išvežimas iš jos (detaliau žr.-  Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją, ET reglamentą dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą).  Į Lietuvą ir kitas ES šalis draudžiama įvežti: dramblio kaulą, bet kokius gaminius iš dramblio kaulo, šerių ir kitų šio gyvūno kaulo dalių; tradicinės rytų medicinos (kinų, indų, tailandiečių ir kt.) preparatus, kurių sudėtyje nurodomi nykstančių rūšių laukiniai gyvūnai ir augalai; suvenyrus ir kitokius gaminius iš jūrinių vėžlių kiauto ar mėsos, pavyzdžiui, galanteriją ar konservus; didžiųjų laukinių kačių (tigrų, liūtų, leopardų, leopardų, europinių lūšių ir kitų), rudųjų lokių kailius ar kitus daiktus, pagamintus iš jų ar kitų šių gyvūnų kūno dalių. Kitus laukinius gyvūnus ar augalus, jų dalis ar gaminius galima įvežti/išvežti tik pateikiant CITES leidimą muitinės pareigūnui (net jeigu pirkinys įsigytas oficialioje prekybos vietoje). Leidimo nereikalaujama pateikti, kai įvežami/išvežami juodieji ikrai (ne daugiau kaip 250 g vienam asmeniui), Cactaceae spp. stiebai (iš kaktusų pagaminti muzikos instrumentai, vadinamieji barškučiai) (ne daugiau kaip 3 vienetai vienam asmeniui).

Jeigu gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų įvežami/išvežami pažeidžiant CITES konvencijos bei reglamento reikalavimus, jie gali būti sulaikomi, grąžinami į šalį, iš kurios buvo atvežti, arba konfiskuojami.
Lietuvoje CITES leidimus išduoda Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Daugiau informacijos galite rasti internetiniuose puslapiuose www.am.lt, www.cust.lt, www.cites.org.

Oro transporto vežėjo atsakomybė

Keleivių pervežimo oro transportu sąlygas apibrėžia 1929-ųjų Varšuvos konvencija, atitinkami valstybiniai įstatymai, jų priedai ir papildymai bei kiti teisės aktai. Pareiškimą dėl dingusio ar sugadinto bagažo keleivis privalo pateikti raštu atitinkamos aviakompanijos biure. Pareiškimas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 7 dienas po to, kai dingo bagažas arba buvo atsiimti sugadinti daiktai. Vežėjo atsakomybės ribos nurodytos turisto lėktuvo biliete ar su juo pateikiamoje informacijoje.
Atsakomybė už keleivio ir bagažo pervežimą tenka aviakompanijai. Prireikus vežėjas be papildomo įspėjimo gali pasinaudoti atsarginiais vežėjais ar lėktuvais, pakeisti lėktuvo tipą ar markę ir pakeisti ar praleisti nurodytas techninio ir/ar tarpinio nusileidimo vietas.

Viešbučių kategorijos

Kiekvienoje šalyje viešbučiai klasifikuojami pagal tos šalies nustatytus tam tikrus standartus bei kriterijus. Dažniausiai skiriamos penkios viešbučių kategorijos (žymima simboliais nuo vieno iki penkių). Vertinti gali tarptautinės, valstybinės ar vietos valdžios institucijos, turizmo komisijos, prekybos bendrovės, kelionių katalogų leidėjai, viešbučių savininkai (Aiškinamasis turizmo terminų žodynas, 2009, Vilnius).
Viešbučio kategorija šalyje neapsprendžia viešbučio būklės, viešbučio teritorijos dydžio, personalo paslaugumo, maitinimo pasirinkimo. Dėl šių priežasčių, tos pačios kategorijos viešbučiai ne tik skirtingose šalyse, bet ir toje pačioje šalyje gali skirtis, tad lyginti juos tarpusavyje yra gana sudėtinga.
Jeigu oficiali kategorija viešbučio aprašyme nenurodyta, vadinasi, viešbutis užsienio šalyje oficialios kategorijos neturi. Nuo katalogo spausdinimo momento iki kelionės pradžios gali pasikeisti ir viešbučio kategorija, nes ji suteikiama apibrėžtam laikotarpiui, kuriam pasibaigus viešbučiai perklasifikuojami.

Apgyvendinimas

Atvykimo dieną poilsiautojai apgyvendinami viešbučio administracijos nuožiūra laisvuose užsakyto tipo numeriuose. Kambarius su langais į jūros pusę viešbučiai suteikia tik tuomet, kai turistas už tai sumoka nustatytą atskirą priemoką. Kitu atveju toks pageidavimas gali būti patenkintas tik esant galimybei (kaip ir kiti poilsiautojų pageidavimai – gyventi kaimyniniuose numeriuose, tam tikrame korpuse, aukšte ir pan.).
Dažniausiai viešbučiai siūlo standartinius dviviečius, taip pat vienviečius numerius. Standartiniuose dviviečiuose numeriuose gali būti viena dvigulė lova arba dvi atskiros viengulės lovos. Vienviečio numerio kaina asmeniui visuomet yra didesnė nei dviviečio numerio kaina vienam asmeniui. Dažniausiai vienviečiai numeriai pagal kvadratūrą būna mažesni nei dviviečiai numeriai. Asmuo, įsigijęs kelialapį su apgyvendinimu vienviečiame numeryje, gali būti apgyvendintas ir dviviečiame numeryje (jame gyvens tik jis vienas). Tokiu atveju tai nelaikoma sutarties sąlygų pažeidimu.
Taip pat daugelis viešbučių turi ir nestandartinių numerių, tačiau jų kaina visuomet būna aukštesnė nei standartinių. Tai gali būti: apartamentai, suite tipo numeriai, šeimyniniai numeriai, studijos ir vilos. Įprastai viešbučiuose nėra standartinių triviečių ar keturviečių numerių. Turistui pageidaujant ir užsakius vietą trečiajam ar ketvirtajam asmeniui, standartiniame dviviečiame numeryje pastatoma papildoma sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-lova ar kitos miegojimui skirtos priemonės. Papildomai pastatomos lovelės ar kitos miegojimui skirtos priemonės tipas parenkamas viešbučio administracijos nuožiūra. Prieš nusprendžiant užsisakyti papildomą sulankstomą lovą ar kitą miegojimui skirtą priemonę, rekomenduojame pasverti turisto (-ų) galimybes praleisti poilsio laiką tokiomis sąlygomis. Pažymėtina, jog kambariai skirti mažesniam turistų skaičiui ir tik turistams pageidaujant, jiems gali būti suteikiamos papildomos pristatomos sulankstomos lovos, sofos, sulankstomi foteliai – lovos ar kitos miegojimui skirtos priemonės. Už papildomą mokestį galima išsinuomoti lovelę kūdikiui (kai kurie viešbučiai mokesčio už jas neima).
Atkreipiame dėmesį, jog į daugelio viešbučių teritoriją yra draudžiama įsinešti mieste ar kur kitur pirktus maisto produktus bei gėrimus.  Šių draudimų būtina laikytis.  Viešbučio administracijai nusprendus turisto atžvilgiu dėl nurodytų draudimų nesilaikymo ar kitų pažeidimų taikyti atitinkamas poveikio priemones, kelionės organizatorius dėl to neatsako.
Kelionės organizatorius, esant svarbioms priežastims apie kurias nedelsiant informuojamas turistas, turi teisę apgyvendinti turistus kitame tos pačios arba aukštesnės kategorijos viešbutyje visai arba ne visai buvimo šalyje trukmei. Toks turizmo paslaugos pakeitimas alternatyvia nelaikytinas turizmo paslaugų teikimo sutarties pažeidimu.

Viešbučio para

Viešbučio paros pradžia yra laikomas laikas nuo 14 iki 18 val., tai priklauso nuo atskiro viešbučio administracijos nuožiūros. Išvykstant apmokėti sąskaitas ir atlaisvinti viešbučio numerį Jūs turite iki 10-12 valandos. Tokia tvarka galioja nepriklausomai nuo to, kad Jūsų atvykimo į viešbutį  laikas yra ankstesnis nei laikotarpis nuo 14 iki 18 val., o išvykimo iš jo vėlesnis nei 10-12 valanda.  Jei yra galimybė, išvykimo iš numerio laikas gali būti pratęstas, tačiau už tai įprastai turistui savarankiškai reikia sumokėti viešbučio administracijos nustatytą papildomą mokestį.

Maitinimas

Viešbučiuose galimi šie maitinimo tipai:
RO (Room only) – be maitinimo.
BB (Bed&Breakfast) – pusryčiai, arbata, kava, vanduo – nemokamai.
HB (Half Board) – pusryčiai ir vakarienė, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai) pusryčių metu. Vakarienės metu visi gėrimai – už papildomą mokestį.
HB+ (Half Board Plus) – pusryčiai ir vakarienė. Viešbutis savo nuožiūra gali teikti tam tikras papildomas paslaugas arba nuolaidas. Dažniausiai vietinės gamybos alkoholiniai ir gaivieji gėrimai pusryčių ir vakarienės metu – nemokamai.
FB (Full Board) – pusryčiai, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai) pietūs ir vakarienė. Pietų ir vakarienės metu visi gėrimai už papildomą mokestį.
FB+ (Full Board Plus) – pusryčiai, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai), pietūs ir vakarienė. Viešbutis savo nuožiūra gali teikti tam tikras papildomas paslaugas arba nuolaidas. Gėrimai pietų ir vakarienės metu (dažniausiai – alus, vynas, vanduo).

AI (All inclusive) – viskas įskaičiuota: pusryčiai, pietūs ir vakarienė, alkoholiniai ir gaivieji vietinės gamybos gėrimai  (dažniausiai nuo 10 val. iki 22 val.). Kuriuose viešbučio baruose galima užsisakyti alkoholinių gėrimų, nustato viešbučio administracija savo nuožiūra. Kai kuriuose viešbučiuose kava, ledai, šviežiai spaustos sultys gali būti už papildomą mokestį.
UAI (Ultra All Inclusive), AI+ (All Inclusive plus), SAI (Superior All Inclusive), EXTAI (Extended All Inclusive),  ELGAI (Elegance All Inclusive), VIPAI (VIP All Inclusive), FSAI (Fame Style All Inclusive), DAI (Deluxe All inclusive). Kataloge šios sistemos pavadintos AI luxe (viskas įskaičiuota luxe) Paprastai AI luxe prilygsta UAI sistemai, tačiau gėrimų asortimentas bei teikiamos paslaugos kiekviename viešbutyje gali skirtis. Papildomai prie sistemos „viskas įskaičiuota“ poilsiautojai gauna kai kuriuos, viešbučio administracijos nustatytus, užsienio gamybos alkoholinius bei gaiviuosius gėrimus ir/arba papildomas paslaugas.

Pastaba:

Kiekvienas viešbutis, teikiantis AI (viskas įskaičiuota) paslaugas, pats savarankiškai sprendžia, kokios paslaugos į tai įeina. Dėl viešbučio teikiamo AI paslaugų tikslaus aprašo galima kreiptis į viešbučio administraciją.
Pagal sistemas AI, UAI ir AI luxe visi gėrimai patiekiami tik kiekiais skirtais vienkartiniam vartojimui (stiklinėse). Jei norima su savimi pasiimti butelį vyno ar pan. – reikia sumokėti papildomai.
Įprastai pusryčiai, pietūs ir vakarienė yra patiekiami buffet arba kitaip vadinamo švediško stalo principu, o kartais gali būti patiekiama ir a la carte arba porcijomis.
Švediškas stalas – tai maisto (dažnai ir gėrimų) pateikimo būdas, kai svečiai patys įsideda maistą, įsipila šaltus ir karštus gėrimus.  Paprastai stalas statomas prie sienos arba patalpos viduryje, kad prie jo vienu metu galėtų prieiti daugiau svečių. Švediško stalo etiketas leidžia nesilaikyti patiekalų valgymo eiliškumo, tačiau reikėtų įsidėti tiek, kiek suvalgai. Priklausomai nuo gyventojų skaičiaus viešbutyje (dažniausiai sezono pradžioje bei pabaigoje), švediškas stalas gali būti pakeistas kitu aptarnavimo būdu, pvz. maistas gali būti dalinamas porcijomis.
A la carte – maisto pasirinkimas restorane pagal pateiktą valgiaraštį. Dažniausiai viešbučiuose, turinčiuose a la carte restoranus, vakarienei vietą reikia užsisakyti iš anksto (bent prieš 1 dieną). Laikotarpį, prieš kurį būtina užsisakyti vietą, nustato viešbučio administracija. Pagal viešbučio administracijos nustatytas taisykles, a la carte restorane maitinimas gali būti įskaičiuotas į kainą (pvz.: viena vakarienė viešnagės viešbutyje metu) arba už papildomą mokestį.
Maitinimo suteikimo tvarką bei valgiaraštį nustato viešbučio administracija.
Jeigu iš viešbučio išvykstate anksti rytą arba grįžtate vėlai vakare, dėl ankstyvų pusryčių ar vėlyvos vakarienės maisto prekių paruošimo (atskirais atvejais – už papildomą mokestį) prašome kreiptis tiesiogiai į viešbučio administraciją. Jų paruošimo tvarka – pagal viešbučio administracijos nuožiūrą.

Gydytojo paslaugos

Vykstant į kelionę rekomenduojama draustis sveikatos draudimu bei atidžiai susipažinti su draudimo polise pateiktomis taisyklėmis. Nutikus draudiminiam įvykiui, skambinkite telefonais, kurie nurodyti Jūsų draudimo polise. Apie tai informuokite ir „Tez Tour“ atstovą. Jeigu kreipsitės į viešbučio  registratūrą, būtina žinoti, kad viešbučio gydytojo paslaugos – mokamos. Atgauti pinigus iš draudimo kompanijos galėsite tik tuo atveju, jei pasiimsite visus gydytojo išrašus (sąlygos nurodomos draudimo polise) – mokėjimo kvitą, ligos diagnozės išrašą, patvirtintą gydytojo antspaudu, parašu bei parašytą ant firminio gydytojo kabineto blanko.

Seifas

Visiems turistams rekomenduojame naudotis viešbučio numeryje arba registratūroje esančiais seifais. Visus vertingus daiktus, dokumentus bei pinigus rekomenduotina laikyti išimtinai seife, nes įprastai viešbučio administracija neatsako už kambaryje paliktus daiktus. Seifai gali būti nemokami arba už papildomą mokestį.

Oro kondicionieriai

Viešbučiuose oro kondicionieriai būna dviejų tipų: centrinis arba vietinis. Centrinis oro kondicionierius valdomas viešbučio administracijos nuožiūra, dažniausiai jie gali veikti tik tam tikromis valandomis arba gali būti įjungiami kelis kartus per parą. Žmonėms, kurie sunkiai pakelia karštį, tokio kondicionavimo gali ir nepakakti.
Vietinį oro kondicionierių kiekvienas poilsiautojas kambaryje gali reguliuoti savo nuožiūra. Poilsiautojams išėjus iš kambario, kondicionieriai dažniausiai automatiškai išsijungia.
Kondicionieriai viešbučiuose veikia pagal viešbučio administracijos nustatytą grafiką, priklausomai nuo oro sąlygų ir kitų objektyvių priežasčių. Kiekvienas viešbutis savo nuožiūra nustato ir jų veikimo sezono pradžią, ir pabaigą.

Elektros srovė

Paprastai 220 V elektros įtampa, tačiau gali pasitaikyti ir 125 V. Dažniausiai tai nurodoma instrukcijose vonioje.

Vanduo

Nerekomenduojama gerti vandens iš vandentiekio (tai gali būti pavojinga). Geriamą vandenį galite nusipirkti bet kurioje parduotuvėje ar viešbutyje. Valyti dantis bei plauti vaisius taip pat rekomenduojama parduotuvėje ar viešbutyje pirktu vandeniu. Nepatariama pirkti pilstomų gaiviųjų gėrimų bei gėrimų iš gatvės prekeivių.

Triukšmas

Kai kurie „Tez Tour“ kataloguose siūlomi viešbučiai yra triukšmingose kurortų vietose, netoli naktinių klubų ir diskotekų, judrių gatvių, miestų centrų. Už triukšmą ne viešbučio teritorijoje, viešbučio administracija neatsako. Todėl, norintiems ramaus poilsio, renkantis viešbutį, rekomenduojame atkreipti dėmesį, kokioje vietoje jis yra. Taip pat, siekiant Jūsų poreikių tinkamo užtikrinimo, siūlome tiksliai savo pageidavimus išreikšti Jus aptarnaujančios kelionės agentūros atstovams prieš renkantis kelionę.
Kai kuriose gyvenamosiose zonose gali vykti statybos darbai, kurių eiga priklauso ne nuo kelionių organizatoriaus ar Jūsų pasirinkto viešbučio administracijos, bet nuo municipaliteto, verslo subjektų ir kt. Dėl tokių statybų, jų keliamo triukšmo ir nepatogumų – nei kelionės organizatorius, nei viešbučio administracija neatsako.

Baseinas

Viešbučiuose būna įrengti atviri ir / arba uždari baseinai. Baseinuose leidžiama maudytis tik šviesiu paros metu arba viešbučio nustatytomis valandomis. Uždarų / atvirų baseinų šildymo tvarka ir laikas, atsižvelgiant į sezono pradžią ir pabaigą, priklauso viešbučio administracijos nuožiūrai.

Paslaugos viešbučiuose sezono pradžioje ir pabaigoje

Priklausomai nuo oro sąlygų kurorte bei gyventojų skaičiaus viešbutyje, sezono pradžioje (kovo-gegužės mėn.) bei pabaigoje (spalio-lapkričio mėn.) viešbučių teritorijose gali būti neteikiamos kai kurios paslaugos,  pvz.: gali neveikti atviri baseinai, kai kurie lauko restoranai, barai bei kavinės, vandens kalneliai, nevykti pramoginiai renginiai po atviru dangumi ir pan. Siūlomų paslaugų spektrą, trukmę bei laiką nustato viešbučių administracija (savo nuožiūra). Taip pat viešbučių administracija pasilieka teisę savo nuožiūra keisti sutartyje numatytas sezono pradžios/ pabaigos datas bei mokamų/nemokamų paslaugų apimtį.

Pretenzijos

Kelionės metu, kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl tarp šalių pasirašytos sutarties netinkamo vykdymo, pretenzijos nedelsiant turi būti pareiškiamos kelionės organizatoriaus atstovui arba kelionių vadovui. Jiems nesiėmus priemonių pretenzijoms spręsti, jos turi būti pateikiamos vietoje raštu kelionės vadovui ar organizatoriaus atstovui, nes tik tokiu atveju galima operatyviai išspręsti ir pašalinti iškilusias problemas. Jeigu pretenzijos pareiškiamos tik po kelionės, problemų sprendimas gali būtis komplikuotas. Nepavykus konflikto išspręsti vietoje, pretenzijas kelionės organizatoriui galima pareikšti raštu per 10 darbo dienų nuo kelionės pabaigos. Kartu su pretenzija pateikite kelionės dokumentų ir turizmo paslaugų teikimo sutarties kopijas. Pretenzijas siųsti registruotu laišku į „Tez Tour“ biurą Vilniuje. Kelionės organizatorius privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 10 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos.
„Tez Tour“ neprisiima atsakomybės dėl force majeure aplinkybių, kurių pasekmių kelionėje nebuvo galima išvengti.
Ginčai sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Daugiau informacijos

Prieš išvykstant į užsienio valstybes, daugiau informacijos, rekomendacinio pobūdžio patarimų apie pasirinktą šalį, galite rasti Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje, adresu www.urm.lt. Taip pat patariame atidžiai išsistudijuoti Valstybinio turizmo departamento interneto svetainėje, adresu www.tourism.lt (skyrelis – „Kelionių formalumai“) turistams skirtą informaciją.
Vykstantiems poilsiauti į užsienio valstybes, siūlome apsilankyti ir interneto svetainėje http://finance.yahoo.com/currency, kurioje galima sužinoti pasaulio valstybių valiutų kursus bei paskaičiuoti jų santykį.

Ekskursijos

„Tez Tour“ atstovai informacinio susitikimo metu pasiūlys „Tez Tour“ siūlomas ekskursijas toje šalyje. Taip pat suteiks visą aktualią informaciją apie ekskursijų trukmę, programą, kainas.
Visas ekskursijas organizuoja TEZ TOUR sutinkančios įmonės šalyse: http://www.teztour.lt/?lang=LTH&page=Pages/AboutUs. „Tez Tour Lietuva“ turistinių ekskursijų užsienyje neorganizuoja ir už jų eigą neatsako.
Siūlome turistams aktyviai domėtis ir būti atidiems pasirenkant ekskursijas bei juos teikiančius subjektus.

Atstumas iki jūros

Paprastai atstumas iki paplūdimio nusakomas metrais. Atstumas skaičiuojamas nuo artimiausio viešbučio teritorijos taško iki jūros (gali būti, kad pvz., nuo vieno viešbučio korpuso reikės paėjėti 100 metrų, nuo kito – 500 metrų ir daugiau).
Pažymėtina, kad dėl infrastruktūros vystymo bei statybų kurortuose, gali keistis atstumai iki paplūdimio, miesto centro, oro uosto ar kitų objektų.

Ant jūros kranto

Viešbučio esančio ant jūros kranto teritorija dažniausiai yra neatskirta nuo paplūdimio, bet pažymėtina, kad galimi atvejai, kai tarp viešbučio teritorijos ir paplūdimio yra promenada. Galimi atvejai, kai viešbutis įsikūręs ant jūros kranto, tačiau dalis teritorijos arba kai kurie korpusai yra per kelią nuo paplūdimio arba pirmoje linijoje. Taip pat viešbučiai esantys ant jūros kranto nebūtinai turės ir paplūdimį iškart prie viešbučio, kadangi gali būti, kai viešbutis įkurtas ant uolos, ant jūros kranto, tačiau prie kurios nėra paplūdimio. Kataloguose bei internetinėje svetainėje šie viešbučiai žymimi simboliu  .  Iškilus papildomiems klausimams padės atsakyti Jūsų kelionių agentas.

Pirma linija (nuo paplūdimio)

Šis statusas nusako, kad tarp paplūdimio ir viešbučio nėra kitų pastatų, bet gali būti kelias. Galimi atvejai, kai viešbutis įsikūręs pirmoje linijoje, tačiau dalis viešbučio teritorijos arba kai kurie korpusai įsikūrę ir ant jūros kranto. Iškilus papildomiems klausimams padės atsakyti Jūsų kelionių agentas.

Antra linija (nuo paplūdimio)

Antroje linijoje esantys viešbučiai – tai viešbučiai, kuriuos nuo paplūdimio gali skirti ne vienas kelias ar pastatas, tačiau savo privalumais viešbučiai nebūtinai nusileidžia pirmoje linijoje esantiems viešbučiams. Daugelis aukštesnės kategorijos viešbučių, esančių pirmoje linijoje, turi savo „filialą“ antrojoje linijoje. Tokiu atveju poilsiautojai, atostogaujantys antroje lnijoje nuo jūros esančiame viešbutyje, kartais gali naudotis visa pirmojoje linijoje esančio viešbučio infrastruktūra. Iškilusius papildomiems klausimams padės atsakyti Jūsų kelionių agentas.

„Room service“ (aptarnavimas kambariuose)

Įprastai viešbučio numeryje yra meniu su kainomis prekių ir paslaugų, kurias galima užsisakyti į kambarį. Ir nesvarbu, ar tai bus mažas sumuštinis su gėrimu ar prabangi vakarienė su šampanu, užsakymą Jums pristatys į numerį. Be maisto, galima užsisakyti ir masažuotojo, kosmetologo paslaugas ir pan. Tereikia paskambinti nurodytu telefonu ir išreikšti savo pageidavimus. Nepamirškite, kad visos numeriuose teikiamos paslaugos yra 10–15 procentų brangesnės, be to, pagal konkrečios šalies papročius, rekomenduojami arbatpinigiai. Kai kuriuose viešbučiuose aptarnavimas numeriuose baigiasi 19 val. arba gali trukti iki 2 val. nakties, tačiau aukščiausios klasės viešbučiuose šios paslaugos teikiamos visą parą.

Miesto/privatus paplūdimys

Miesto paplūdimiu gali naudotis visi norintys: turistai ir vietiniai gyventojai. Kai kuriose šalyse (pavyzdžiui, Turkijoje, Graikijoje, Ispanijoje) beveik visi paplūdimiai yra miesto. Jie taip pat prižiūrimi, juose veikia barai ir restoranai, tačiau už gultus, paplūdimio rankšluosčius ir skėčius reikia mokėti papildomai. Tiesa, kartais viešbučių savininkai moka už savo turistus, tada paplūdimio paslaugų kaina įskaičiuojama į gyvenimo šiame viešbutyje kainą. Kadangi šie paplūdimiai priklauso miestui, juose tvarką palaiko ir prižiūri ne viešbučio tarnautojai, o municipaliteto darbuotojai. Nei kelionės organizatorius, nei viešbučio administracija neatsako už šių viešųjų paplūdimių tvarką.
Privatus paplūdimys – tai viešbučio savininko išpirkta (ar nuomojama) ir, savo nuožiūra,  įrengta turistams paplūdimio juostos dalis. Čia už gultus ir skėčius mokėti nereikia.

Vaikų klubas

Viešbutyje dirbanti komanda nuo ryto iki vakaro organizuoja vaikams konkursus, žaidimus, varžybas ir ugdymo programas. Įprastai vaikų klubai veikia nuo 10 val. iki 18 val., vėliau vaikai kviečiami į kino salę pasižiūrėti animacinių filmų arba pašokti vaikų diskotekoje. Jei vaikas nuspręs palikti pasilinksminimo vietą, jis bus nuvestas pas tėvus (jo vieno niekas nepaleis).
Vaikų klubai veikia ištisą sezoną, tačiau 3–4* viešbučiai juos gali organizuoti tik aukšto sezono metu (liepą – rugpjūtį). Kartais už vaikų klubą tenka mokėti papildomai.
Įprastas į klubą priimamų vaikų amžius – nuo 4 iki 12 metų, tačiau kai kurie viešbučiai nustato kitokias amžiaus grupes: nuo 4 iki 10 metų arba nuo 6 iki12 metų. Atskiri viešbučiai vaikų klubus skirsto į dvi arba tris amžiaus grupes, pavyzdžiui, nuo 3 iki 6, nuo 7 iki 10 ir nuo 11 iki 14 metų, ir tada sudaro programas, kurios būtų įdomios kiekvienai amžiaus grupei. Amžiaus ribos nustatytos tam, kad būtų aiškesnės programos. Problemų gali kilti su visiškai mažais vaikais, kurie greitai pavargsta. Tokiais atvejais „animatoriai“ pataria užsisakyti auklės paslaugas. Auklės paslaugos  užsakomos pagal atskirą pageidavimą už papildomą mokestį.
Personalas dirbantis vaikų klubuose ir auklės dažniausiai kalba rusų, anglų arba vokiečių kalbomis.

Palikti/rasti daiktai

„Tez Tour“ neatsako už viešbutyje ar autobuse paliktus/ rastus turistų daiktus. Rasti daiktai saugomi centriniame Tez Tour biure (ne ilgiau nei 6 mėnesius) ir atiduodami tik pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pagal turisto prašyme sudarytą paliktų/ prarastų daiktų sąrašą. Taip pat „Tez Tour“ neprivalo paliktų/ rastų daiktų pristatyti turistui asmeniškai bei neatsako už pristatymo išlaidas.

Apgyvendinimo tipas

Viešbučių numeriai būna skirtingi, pagrindiniai jų parametrai nusakomi specialiais trumpiniais:
DBL /TWIN (double room/ twin room) – dvivietis numeris su viena dviviete lova arba su dviem atskiromis vienvietėmis lovomis.
DBL+EXB – (double room with extra bed) – dvivietis numeris, su viena dviviete (arba dviem vienvietėmis) ir viena papildoma vienviete lova. Papildoma lova dažniausiai būna mažesnė/ siauresnė, todėl 3-jam asmeniui taikoma žemesnė kaina, nei vienam asmeniui DBL numeryje.
TRPL – (triple room) – numeris trims, įprastai su trimis atskiromis vienvietėmis lovomis, bet gali būti ir su viena dvigule ir viena viengule lova.
SGL – (singl room) – vienvietis numeris. Dažniausiai tai įprastas dvivietis numeris su dviem atskiromis lovomis arba viena didele lova, tik jame apgyvendinamas vienas žmogus. Kainuoja visuomet brangiau nei viena vieta DBL numeryje.
SGL+CHD – (singl room and 1 child) – vienvietis numeris. Dažniausiai tai įprastas dvivietis numeris su dviem atskiromis lovomis arba viena didele lova, tik numeris gali būti mažesnis nei standartinis dvivietis numeris.
DBL+CHD – (double room and 1 child) – standartinis (jei prie viešbučio pavadinimo nenurodyta kitokia numerio kategorija) dvivietis  numeris su viena dviviete arba dviem atskiromis lovomis. Dažniausiai, dėl vietos stokos, tokio apgyvendinimo tipo numeriuose būna 2 lovos, kadangi viešbučio administracija numato, kad vaikas gali miegoti su suaugusiais. Išimtiniais atvejais, esant pakankamai erdvės numeryje, pastatoma papildoma sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-lova ar kitos miegojimui skirtos priemonės.
DBL+2CHD – (double room and 2 children) – standartinis (jei prie viešbučio pavadinimo nenurodyta kitokia numerio kategorija) dvivietis  numeris su viena dviviete arba dviem atskiromis lovomis bei dar viena papildoma lova. Dažniausiai, dėl vietos stokos, tokio apgyvendinimo tipo numeriuose būna 2 arba 3 lovos, kadangi viešbučio administracija numato, kad vienas iš dviejų vaikų gali miegoti su suaugusiais.

Vaizdas pro langą

Sea View – numeris su vaizdu į jūrą. Vaizdas gali būti tiesioginis arba šoninis (dalinis), kai viešbutis stovi šonu į jūrą ir jūrą matoma tik išėjus į balkoną ar žvilgtelėjus šonu pro langą. Už numerį su vaizdu į jūrą paprastai imama priemoka.
Sea Side View – numeris su vaizdu į jūros pusę. Dažnai tokiuose numeriuose tiesioginio vaizdo į jūrą nėra, jį gali užstoti pastatai ar augmenija.
Garden View – numeris su vaizdu į sodą arba vidinę viešbučio teritoriją, kurioje žaliuoja įvairūs augalai. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad kartais viešbučio administracija taip įvardina numerius su vaizdu į priešingą nuo jūros pusę, o pro langus gali matytis tiesiog viešbučio teritorija, kurioje nebūtinai bus žaliuojantys sodai. Kainuoja pigiau nei numeris su vaizdu į jūrą.
Mountain view – numeris su vaizdu į kalnus. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad kartais viešbučio administracija taip įvardina numerius su vaizdu į priešingą nuo jūros pusę, o pro langus gali matytis tik kalnų kontūrai. Kainuoja pigiau nei kambarys su vaizdu į jūrą ir, dažniausiai, pigiau nei su vaizdu į sodą.
Pool View – numeris su vaizdu į baseiną. Itin retai išskiriamas į atskirą rūšį.
Back View – numeris su vaizdu į gatvę arba kiemą.
Front View – numeris pirmoje viešbučio pastatų linijoje, bet nebūtinai su tiesioginiu vaizdu į jūrą.

Kategorijos:

Standard Room – pats paprasčiausias numeris, lyg atskaitos taškas. Jame būtinai bus lovos ir vonios kambarys, o interjeras ir techninės charakteristikos priklauso nuo viešbučio lygio.
Family Room – šeimyninis numeris, du gretimi kambariai (pagal dydį – pusantro), kiekviename iš jų įprastai stovi dvi lovos (vaikų kambaryje lovelė gali būti dviejų aukštų). Prieš rezervuojant  vertėtų pasitikslinti, ar kambariai yra atskirti – durimis ar didele ertme, arba tai yra vientisa erdvė be pertvarų. Paprastai jis kainuoja apie 30 procentų brangiau nei standartinis numeris, kuriame pastatomos dvi papildomos lovelės.
Executive Room – erdvus numeris verslo žmonėms, padalintas į dvi zonas – į miegamąją ir darbo. Dažniausiai juose būna fakso aparatas bei internetas.
Junior Suite – kambario plotas, palyginti su standartiniu kambariu – didesnis, padalintas į dvi zonas: miegamąją ir svetainės, kurios kartais atskiriamos dekoratyvine užuolaida, o kartais – tik grindų lygiu. Baldai čia geresni nei standartiniuose numeriuose, aptarnavimas – taip pat. Jie dažniausiai būna 5*, rečiau 4* viešbučiuose ir kainuoja apie 30 procentų brangiau nei standartiniai numeriai.
Suite – dar vienas geresnių numerių tipas. Tai erdvus dviejų kambarių numeris (nors kambariai gali būti atskirti tik simboline arka), puikiai įrengtas, jame gausu baldų, dažnai su dviem vonios kambariais (tačiau, jei yra tik vienas vonios kambarys, gali būti ir vonia, ir dušo kabina arba, pavyzdžiui, dvi kriauklės). Šiuose numeriuose atvykimo dieną svečius neretai pasitinka su vynu ir vaisiais. Toks numeris kainuos apie 50 procentų brangiau nei standartinis numeris.
Deluxe Suite, Excellence Suite – dar vienas Suite numerių laiptelis. Čia kambarių – du arba trys, tačiau jie didesni. Dažniausiai yra ir sūkurinė vonia, didžiulė terasa arba balkonas. Šis numeris  kainuoja beveik dvigubai brangiau nei standartinis numeris.
King Suite, Presidential Suite – pati aukščiausia Suite tipo numerių klasė. Dažniausiai šiuose numeriuose būna du miegamieji, svetainė, darbo kabinetas, du vonios kambariai, nemokamai vynas ir vaisiai kambaryje. Baldai čia – išskirtiniai, kadangi tokiuose numeriuose paprasti poilsiautojai neapsistoja. Šalia, dažniausiai, būna numeris apsaugai. Už poilsį tokiame numeryje, dažniausiai, teks sumokėti mažiausiai tris kartus brangiau nei standartiniame.
Villa – atskiras 3–6 kambarių namelis, vieno arba dviejų aukštų, su didele svetaine, puikiai įrengtais miegamaisiais ir keliais vonios kambariais. Gali būti individualus baseinas, kartais vienu dalijasi kelios vilos. Geruose 5* viešbučiuose vilų svečiams veikia atskiras restoranas, klientai gali naudotis personalo elektromobiliais, o kartais ir asmeninio liokajaus paslaugomis.
Į VIP paplūdimius kas pusę valandos atnešama vaisių, šampano, rankšluosčių. Už tokią vilą reikės sumokėti tris kartus brangiau nei už vieną ar kelis standartinius numerius (priklausomai nuo gyvenančiųjų viloje skaičiaus).
Apartamentai – paprastas buto tipo numeris, kuriame gali būti nuo vieno iki trijų miegamųjų kambarių, atskira svetainė, sujungta su virtuvėle ir vonios kambarys. Viename miegamajame įprastai gali miegoti 2 žmonės. Interjeras, techninės charakteristikos bei virtuvėlės įranga priklauso nuo viešbučio lygio.
Studio – standartinio tipo numeris, padalintas į dvi zonas – miegamąją ir svetainės, sujungtą su virtuvėlės kampeliu. Priklausomai nuo viešbučio, virtuvėlėse gali būti indai ir stalo įrankiai.