Vilniuje: +370 676 61110

jolita@100kelioniu.lt

Alytuje: +370 610 36530

info@etuna.lt

Kartu su Lietuvos jūrų muziejumi kviečiame prisidėti prie kilnios misijos – padėti Baltijos ruoniams grįžti į tikruosius savo namus – jūrą.

Kartu su Lietuvos jūrų muziejumi kviečiame prisidėti prie Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centro statybų projekto. Padėkime Baltijos ruoniams grįžti į tikruosius savo namus – jūrą! Lietuvoje iki šiol nėra specialios įstaigos, kurioje gyvūnai būtų gydomi, slaugomi ir išmokomi gyventi laisvėje, nors turime apie 90 kilometrų ilgio Baltijos jūros liniją. Baltijos jūros ruoniai gydomi Lenkijoje, Vokietijoje, o Lietuvoje tokios „ligoninės“ nėra. Žvejodami, vykdydami kitą ūkinę veiklą Baltijos jūroje ir jos pakrantėse, turime prisiimti atsakomybę ir už jūros gyventojus. Aplinkos ministerija kartu su Lietuvos jūrų muziejumi jau paklojo tvirtus pamatus reabilitacijos centro statyboms. Tačiau turimų lėšų nepakanka.

Mūsų misija – pakviesti, sutelkti ir suteikti galimybę mums visiems prisidėti prie modernaus Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centro sukūrimo. Šią misiją su dideliu džiaugsmu vykdysime ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje bei Estijoje.

PADĖTI PAPRASTA!
– Pirkdami „Novaturo“ kelionę internetu ar mūsų  kelionių agentūroje turėsite galimybę prisidėti prie Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centro statybų projekto 3, 5 ar 10 eurų savanoriška socialinės atsakomybės įmoka.
– Surinktos lėšos bus pervedamos Lietuvos jūrų muziejui, reabilitacijos centro statybų projektui įgyvendinti.

Pasiūlymas galioja: 2019-09-04 — 2021-09-01

Projekto tikslas: surinkti lėšas Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centrui įkurti.

Šalių įsipareigojimai: 

„Novaturas“ įsipareigoja visas surinktas lėšas paramai pervesti Lietuvos jūrų muziejui.
Lietuvos jūrų muziejus įsipareigoja gautas paramos lėšas panaudoti projekto įgyvendinimui.
Abi šalys savo įsipareigojimus vykdo neatlygintinai.

Lietuvos jūrų muziejus, siekdamas prisidėti prie gyvosios gamtos išsaugojimo, darbuojasi prie ambicingo projekto: už delfinariumo, buvusio gelžbetoninio elektrožūklės baseino vietoje, yra statomas Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centras. Projekto vertė yra didesnė nei 3 mln Eur, iš kurių 1.380.000 Eur skiriama iš Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto, o likusią 1.727.664 Eur sumą dar reikia surinkti.

Baltijos jūros reabilitacijos centras galės priimti gyvūnus jau po poros metų. Pasak Lietuvos jūrų muziejaus direktorės Olgos Žalienės, kuriamas profesionalus centras, kuriame bus teikiamos ne tik reabilitacijos, bet ir mokslo tiriamosios paslaugos.

Centre būtų plėtojama ir mokslinė tiriamoji veikla, padedanti geriau suprasti laukinių gyvūnų ekologiją, biologiją ir etologiją bei generuojanti siūlymus, kaip gerinti gyvūnų apsaugą jūroje. Kol kas tyrimai atliekami netinkamomis sąlygomis arba mokslininkai yra priversti juos vykdyti užsienyje. Toks tyrimų ir reabilitacijos centras bus vienas iš nedaugelio Europoje ir net pasaulyje.

Dabar ruoniukai priežiūrai ir gydymui nėra specialių patalpų. Gyvūnai gydomi viename iš administracinio pastato kabinetų, įrengus jame dvi vonias. Specialistai jais rūpinasi kiaurą parą.